Μόλις 10% των απορριμάτων πάνε για ανακύκλωση

0
57

Στο πολύ χαμηλό όριο του μόλις 10%, παραμένει στη χώρα μας το ποσοστό της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και μολονότι έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, τα τελευταία χρόνια, ως προς το συγκεκριμένο στόχο, η πρόοδος που έχει συντελεστεί δεν επαρκεί, τονίστηκε στην ημερίδα για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας.
«Πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωής απέναντι στα απόβλητα, ιδίως στα
στερεά αστικά απόβλητα μέσω της διαλογής στην πηγή και να καταλάβει ο
κόσμος τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
του περιφερειακού συνδέσμου φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ), Μιχάλης Γεράνης, κατά το χαιρετισμό του.
Όπως εξήγησε ο ίδιος «για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει να μειώσουμε τον
όγκο των απορριμμάτων που πηγαίνουν προς ενταφιασμό». Παράλληλα
αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ολοκλήρωση της μελέτης για την αναθεώρηση
του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) που έγινε
με ευθύνη του περιφερειακού συνδέσμου και πολύ σύντομα θα αποτελέσει την
πυξίδα για την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού στην περιοχή της Κ.
Μακεδονίας.

Στην παρέμβασή του ο  πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος
Κυρίζογλου ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το συντομότερο
δυνατόν τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη
διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η
κατασκευή της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων που
ετοιμάζει ο ΦοΔΣΑ για την Κ. Μακεδονία

Οι ομιλητές της ημερίδας Bernard Masse της HRO Ecosystems και Bettina
Lowentraut – Duran της RECCONTEC GMbH παρουσίασαν στους παριστάμενους
τεχνολογικές λύσεις για τη θερμική επεξεργασία υπολειμμάτων ΧΥΤΑ, τη
μηχανική και βιολογική επεξεργασία δημοτικών στερεών αποβλήτων, μονάδες
βιολογικής μετατροπής, καθώς και τρόπους διαχείρισης ογκωδών
αντικειμένων με στόχο την αέναη οικονομική αλλά και την διατήρηση της
ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα  και την προστασία του
περιβάλλοντος.