Αυτός είναι ο χάρτης των καπνιστών

0
24

Σύμφωνα με την έρευνα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των ανδρών καπνιστών ήταν μεγαλύτερο από το γυναικείο ποσοστό
Το κάπνισμα είναι μια βλαβερή και καταστροφική συνήθεια για την υγεία, αλλά παρόλαυτά τα ποσοστά των καπνιστών σε κάποιες χώρες της Ευρώπης είναι ακόμα υψηλά, παρά την απαγόρευση του σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με στοιχεία και δεδομένα της Eurostat, η χώρα με τους λιγότερους καπνιστές είναι η Σουηδία με ποσοστό 16,7 και ακολουθεί η Βρετανία με 17,3%. Η χώρα τώρα που έχει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών είναι η Βουλγαρία με ποσοστό που αγγίζει το 34,8%. Όπως βλέπετε στον χάρτη και η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες με αυξημένο το ποσοστό των θεριακλήδων, αφού στο χάρτη απεικονίζεται με μαύρο χρώμα το οποίο είναι για τα ποσοστά από 30 έως 35%.

Σύμφωνα με την έρευνα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των ανδρών καπνιστών ήταν μεγαλύτερο από το γυναικείο ποσοστό.