Ξεκινούν στο voucher οι αιτήσεις για 23.000 ανέργους του ΟΑΕΔ

0
13

Ανοίγει σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30
Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο voucher 29-64 ετών για
ανέργους του ΟΑΕΔ που ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 23.000 θέσεις απασχόλησης. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά στο voucher.gov.gr

Η δράση voucher 29 – 64 συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, θα
υλοποιηθεί με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και
αφορά σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της
Οικονομίας.

Στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, τονίζεται ότι
«δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και έχουν
ολοκληρώσει είτε α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β)
προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και
μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr. Μέσω της
ιστοσελίδας οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τους
όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση, θα παρέχεται συνεχής
ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για τυχόν θέματα που
θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα
θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση
500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής
οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα,
Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά,
Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Τονίζεται ότι η επιλογή των ωφελουμένων για την ειδικότητα στην οποία
θα καταρτισθούν θα γίνει μέσω της πρώτης συμβουλευτικής συνεδρίας. Μετά
το τέλος της κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί.

Μετά τη λήξη της επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης σε 10.000 από τους ωφελούμενους του
προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι μετά τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους
μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας
Αντωνοπούλου, το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε
23.000 άνεργους και όχι σε 16.000 που προβλεπόταν αρχικώς. Ο
προηγούμενος σχεδιασμός απευθυνόταν μόνο σε 3 οικονομικούς κλάδους, ενώ ο
νέος αφορά 10 κλάδους και 60 ειδικότητες.

Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για
τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, ενώ με
τον αρχικό σχεδιασμό θα λάμβαναν μόλις 1.600 ευρώ. Πλέον, το πρόγραμμα
δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης για έξι μήνες στο 45% των ωφελουμένων,
ενώ πριν υπήρχε πρόβλεψη μόνον για το 25% των ωφελουμένων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.