200.000 άτομα σταμάτησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το 2015

0
8

Περίπου 200.000 άτομα διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα
κατά το 2015, σύμφωνα με έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor που
εκπονεί στην Ελλάδα το ΙΟΒΕ

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, συνολικά 1,33 εκατ. άτομα αναπτύσσουν κάποιου είδους επιχειρηματική δραστηριότητα στην χώρα.

Επτά στους δέκα δηλώνουν ως βασικότερο λόγο διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης την έλλειψη κερδοφορίας.

Περίπου 450.000 άτομα βρίσκονταν στα αρχικά στάδια επιχειρηματικής
δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). –ενώ ένα από
τα βασικά συμπεράσματα είναι πως υπάρχει σημαντική αύξηση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας και αμβλύνεται το σχετικό χάσμα μεταξύ των δυο
φύλων.

Για πρώτη φορά από όταν ξεκίνησε η σχετική έρευνα στην Ελλάδα, οι
γυναίκες αποτελούν το 44% του συνόλου των επιχειρηματιών αρχικών
σταδίων, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί.

Μεγάλη αύξηση παρατηρείται στα επιχειρηματικά εγχειρήματα στον
πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, ενώ ενισχύθηκαν τα εγχειρήματα με
εξαγωγικό προσανατολισμό.

Πιο συγκεκριμένα, το 2015 σημειώνεται εκτίναξη του ποσοστού που
ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει
καταγραφεί ποτέ (12%), και ταυτόχρονα το υψηλότερο στην Ευρώπη. Θετικά
αξιολογείται η άνοδος του ποσοστού των εγχειρημάτων που αφορούν στη
μεταποίηση (21,7%), σε επίπεδο υψηλότερο μάλιστα από το μέσο όρο των
χωρών καινοτομίας (19,4%).

Αν και υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, που ξεκίνησε η
κρίση, η επιχειρηματικότητα «ανάγκης», παραμένει από τις υψηλότερες στην
Ευρώπη.

Βασικό είναι και το συμπέρασμα πως η έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα
απαιτεί διπλάσιο αρχικό κεφάλαιο (30.000 ευρώ) σε σύγκριση με τον
ευρωπαϊκό μέσο (16.400 ευρώ). Ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ) και οικογένεια
είναι οι κύριες πηγές άντλησης χρηματοδότησης των επίδοξων
επιχειρηματιών.

Η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή συμβολή στην απασχόληση,
παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.,
ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δυσμενέστερο στη χώρα σε σύγκριση
με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καινοτομίας.

Σε επίπεδο – ρεκόρ το ποσοστό του πληθυσμού που δεν διαβλέπει επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα για τους επόμενους 6 μήνες