Χωρίς αλλαγές τα τέλη κυκλοφορίας για το 2017

0
16

Χωρίς αλλαγές θα είναι τελικά για το 2017 τα τέλη κυκλοφορίας.

Από το ΥΠΟΙΚ αναφέρουν πως αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα
δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε
σκόπιμο να μη γίνουν αυτή τη στιγμή βεβιασμένες  τροποποιήσεις.

Ωστόσο στην άτυπη ενημέρωση του υπουργείο αναφέρεται πως στο μέλλον
θα γίνουν αλλαγές και κάνουν λόγο για τη δημιουργία εφαρμογής  που θα
επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την
καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π. χ με
αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού
συντελεστή παλαιότητας).

Με τον τρόπο αυτό:

Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και
αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.

Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η
δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της
χώρας.