5 αναρριχητικά πάρκα στο Δήμο Σικιωνίων

0
92

Ο Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας ενέκρινε τη δημιουργία Αναρριχητικών Πάρκων.
Αναλυτικά ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στη δημιουργία – κατασκευή
πέντε αναρριχητικών διαδρομών στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου της Δ. Ε. Στυμφαλίας
(βράχος Φρύγανης) – και τη συμμετοχή του Δήμου στη δημιουργία –
κατασκευή αναρριχητικών διαδρομών στην Τ.Κ. Ταρσού και στην ευρύτερη
περιοχή της Δ. Ε. Φενεού.

Όπως αναφέρει ο Δήμος το ταξίδι με σκοπό την αναρρίχηση που θεωρείται
από πολλούς ως αθλητικός τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας ή/και
ενεργητικός τουρισμός, χαρακτηρίζεται ως εναλλακτικός τουρισμός. Η μορφή
αυτή του εναλλακτικού τουρισμού χαρακτηρίζεται από κάποια φυσική
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, την ενεργό επαφή με τη φύση
και την πολιτισμική επαφή με την τοπική κοινωνία στον εκάστοτε
προορισμό.
Πρόκειται για μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις στον τουρισμό
με τους επισκέπτες να επιλέγουν διακοπές σε περιόδους εκτός της υψηλής
καλοκαιρινής σεζόν, με τα οργανωμένα αναρριχητικά πεδία να δέχονται
μεγάλο αριθμό επισκεπτών την Ανοιξη και το φθινόπωρο. Ιδιαίτερο
παράδειγμα αποτελεί το αναρριχητικό πεδίο της Καλύμνου, με αποτέλεσμα η
τουριστική σεζόν να διαρκεί οκτώ μήνες το χρόνο με αναρριχητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και αυτό του Λεωνιδίου στην Πελοπόννησο.

Στην ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Στυμφαλίας
(βράχος Φρύγανης), με ιδιωτική πρωτοβουλία θα δημιουργηθεί αναρριχητικό
πεδίο με διάνοιξη πενήντα αναρριχητικών διαδρομών, από αναρριχητές με
σχετική εμπειρία. Συγκεκριμένα θα γίνει έλεγχος και επιλογή βράχων για
διάνοιξη διαδρομών, καθαρισμός των βράχων από σαθρά κομμάτια, βλάστηση
και εξοπλισμό/ασφάλιση των διαδρομών. Αντίστοιχο αναρριχητικό πεδίο
μπορεί να δημιουργηθεί και στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού. Η τοποθεσία
θα επιλεχθεί κατόπιν ελέγχου από τους αρμόδιους κατασκευαστές, με βάση
τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής [στέρεο έδαφος, ιδιαιτερότητες
περιοχής, κτλ].

Με την δημιουργία των αναρριχητικών πάρκων αναμένεται η ανάπτυξη των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον δήμο μας, με οφέλη όπως ενδεικτικά
αναφέρονται παρακάτω:
– εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος
– επέκταση τουριστικής περιόδου
– αύξηση επισκεψιμότητας στην περιοχή
– ανάπτυξη τοπικής οικονομίας
– ανάδειξη της περιοχής κτλ.