Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης τοπικού LEADER

0
20

Κατόπιν
αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER για την περίοδο
2014-2020, με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα να καταλαμβάνει την 3η θέση
ανάμεσα σε 47 τοπικά προγράμματα σε επίπεδο χώρας, συγκροτήθηκε σε σώμα η
Επιτροπή Διαχείρισης για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος της
Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΔΠ CLLD/LEADER), στη συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10/11/2016 στα γραφεία της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας, στη Σπάρτη, με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη
Πελοποννήσου κας Ντίας Τζανετέα.
Τα μέλη της Επιτροπής, αφού
ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις αρμοδιότητές τους αναφορικά με την
υλοποίηση του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο
«Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικής Ζώνες
Καινοτομίας» από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Λυσίκατο και το
Γενικό Διευθυντή κ. Μαρίνη Μπερέτσο, προχώρησαν στη διαδικασία
συγκρότησης σε σώμα και της εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και
Γραμματέα.

Μετά από ομόφωνη απόφαση Πρόεδρος εκλέχτηκε ο
κ. Σπυρίδων Φλώρος, εκπρόσωπος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, ο οποίος
είχε διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής του προγράμματος LEADER
2007-2013,  Αντιπρόεδρος ο κ. Μιχαήλ Σωτηρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε.
Τυρού και Γραμματέας η κα. Γεωργία Κούβαλη, Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και εκπρόσωπος της
Κοιν.Σ.Επ. «Συνοδία».

Η ΕΔΠ αποτελεί το επίπεδο λήψης
αποφάσεων με αρμοδιότητες για τη διαχείριση και εφαρμογή του τοπικού
προγράμματος που εκχωρούνται από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και
συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
1 Δήμος Νότιας Κυνουρίας Μιχαήλ Σωτηρόπουλος Δημήτριος Κολινιώτης
2 Δήμος Μονεμβασίας Κων/νος Μαυρομιχάλης Ιωάννης Κολλιάκος
3 Περιφέρεια Πελοποννήσου Αδαμαντία Τζανετέα Ιωάννης Τζεφεράκος
4 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη – Ανώνυμη Εταιρεία Ιωάννης Σουρλάς Κωνσταντίνος Βλάχος
5 Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Αρχαίας Επιδαύρου «Ο Άγιος Νικόλαος» Θεόδωρος Κυριάκης Ανάργυρος Παπούλιας
6 Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Σπυρίδων Φλώρος Διαμαντής Σαράντης
7 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού Δημήτριος Μήλιος Παναγιώτης Μαντάς
8 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Συνοδία» Γεωργία Κούβαλη Γεωργία Κούρου
9 Σωματείο «Αρχείον Τσακωνιάς» Εμμανουήλ Ρεντούλης Ευγενία Δολιανίτη