Με 100 ευρώ το κλείσιμο βιβλίων στην εφορία

0
19
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Μια πάγια διαδικασία, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να
προχωρήσουν σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, με την επιβολή προστίμου 100 ευρώ, εφόσον πληρούν μια
σειρά προϋποθέσεων περιγράφει σε απόφασή του ο ΓΓΔΕ Γ. Πιτσιλής.

Με βάση τα ισχύοντα έως σήμερα, η δήλωση διακοπής εργασιών θα πρέπει
να υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ μέσα σε τριάντα ημέρες από τον πραγματικό χρόνο
διακοπής.

Στην αντίθεση περίπτωση προβλέπονται πρόστιμα. Η νέα απόφαση ορίζει
ότι, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών με βάση τον
πραγματικό χρόνο, ακόμα και εάν έχει παρέλθει η προθεσμία του 30ήμερου.
Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται το πρόστιμο για παραβάσεις
διαδικαστικού χαρακτήρα ύψους 100 ευρώ.

H διαδικασία και τα δικαιολογητικά που αφορούν στη διακοπή της
επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με
φοροτεχνικούς, έχει ως ακολούθως:

Ο ενδιαφερόμενος, είτε με φυσική παρουσία, είτε από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ όπου υπάγεται, συμπληρώνει το
έντυπο Μ4 με προσωπικά στοιχεία και με την αιτία της διακοπής.

Για να είναι εμπρόθεσμη η δήλωση διακοπής εργασιών, η ημερομηνία
διακοπής δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα
υποβολής της δήλωσης διακοπής στη Δ.Ο.Υ.. Το τμήμα μητρώου όπου
κατατίθεται το έντυπο Μ4, ελέγχει τα στοιχεία και δίνει στον
φορολογούμενο ένα έντυπο με το οποίο θα περάσει από άλλα τμήματα της
εφορίας για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές. Τελευταίο θα
είναι το τμήμα του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπου ο
ενδιαφερόμενος, αν έχει θεωρημένο δελτίο ή τιμολόγιο, έστω και πλήρως
χρησιμοποιημένο, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο Β1.

Ανάμεσα στα τμήματα της Δ.Ο.Υ είναι πιθανόν να περιλαμβάνεται και το
Τμήμα Ελέγχου, όπου μπορεί να ζητηθεί από τον φορολογούμενο να
συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση, ότι η επιχείρηση του δεν διαθέτει πάγια
στοιχεία και επαγγελματικό αυτοκίνητο. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι
φοροτεχνικοί, μετά την συγκέντρωση των υπογραφών, ο φορολογούμενος ή ο
εκπρόσωπός του επιστρέφουν στο Τμήμα Μητρώου και λαμβάνουν τη βεβαίωση
Διακοπής.

Αν η ατομική επιχείρηση χρησιμοποιούσε ταμειακή μηχανή, απαιτείται
ανάκτηση της μνήμης της από τεχνικό της εταιρείας που την έχει
προμηθεύσει στον ενδιαφερόμενο, και να δηλωθεί διακοπή της στο TAXIS.
Πιθανό είναι να ζητηθεί από το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ και το σχετικό
παραστατικό, με αυτοπαράδοση.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn