623 ακίνητα έχει στην κατοχή του ο δήμος Κορινθίων!!!

0
152

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το πολύ σημαντικό και ουσιαστικό έργο της επιτροπής καταγραφής ακινήτων του Δήμου Κορινθίων, με Πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Σταυρέλη και μέλη τους, Βασίλειο Ρούκη-πρώην δημοτικό σύμβουλο και Νικόλαο Κακάβα –πολιτικό μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και Γραμματέα τον δημοτικό υπάλληλο Αντώνιο Σούκουλη.
Το έργο της επιτροπής ήταν πολύχρονο, αφού άρχισε το Νοέμβριο 2012 και τελείωσε τον Αύγουστο 2016.
Τα ακίνητα ανέρχονται σε 623 συνολικά και είναι  κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, δασοτεμάχια, βοσκοτόπια, διαμερίσματα, σχολεία, κάστρα, υδατοδεξαμενές, σφαγεία, σκουπιδότοποι, πηγές κλπ.
Συντάχθηκαν 324 τοπογραφικά διαγράμματα από τους μηχανικούς της ΔΤΥ του Δήμου εξαρτημένα με γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΧΑ
Νομιμοποιήθηκαν όλα τα δημοτικά κτίρια (97 τον αριθμό), πάσης φύσεως, τα οποία στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήσαν αυθαίρετα. Για το σκοπό αυτό  ο Δήμος πλήρωσε στο Δημόσιο τέλη νομιμοποίησης  συνολικού ποσού 61.530 €.
Συγκεντρώθηκαν με έρευνα όλα τα συμβόλαια  αγοράς, δωρεάς, ανταλλαγής κλπ για τα ακίνητα που ήσαν μεταγεγραμμένα στα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο.
 Τακτοποιήθηκαν τα συμβόλαια που δεν είχε γίνει μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, όπως δωρεά πλατείας Αλμυρής, δωρεά αγροτεμαχίου για γήπεδο θέση «Λύσεζα» Άγιος Ιωάννης, δημοτικό σχολείο Κόρφου, παραλιακή έκταση Λυχναρίου Κατακαλίου, δωρεά παιδικής χαράς Ανδρικόπουλου Λέχαιο, αντλιοστάσιο αποχέτευσης Ποσειδωνίας (ΔΕΥΑΚ)
Μεταβιβάστηκαν στο Δήμο όλα τα παλιά σχολικά συγκροτήματα.
Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε 72.427 €  τη στιγμή που το κόστος  αυτού αν είχε δοθεί σε ιδιωτικό γραφείο θα ανερχόταν πάνω από 400.000 €
Σε επόμενο διάστημα κλήθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις να καταθέσουν προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση  των ακινήτων είτε με πώληση μερικών εξ αυτών, είτε με εκμίσθωση, είτε με ανταλλαγή , είτε συνεκμετάλλευση με ιδιώτη, είτε τέλος με εκτέλεση έργων εκ μέρους του Δήμου, σύμφωνα και με την πρόταση της Επιτροπής.
Αναφέρθηκαν όλοι οι δωρητές των σημαντικών ακινήτων και για τους οποίους θα γίνει ειδική εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου  απόδοσης των οφειλόμενων τιμών στους ίδιους ή στους απογόνους τους.
Ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους στον Πρόεδρο της Επιτροπής Νίκο Σταυρέλη , στα μέλη αυτής Βασίλειο Ρούκη και Νικόλαο Κακάβα , καθώς και στον υπηρεσιακό δυναμικό του Δήμου που κατέβαλε αφιλοκερδώς σημαντικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση του: τον Αντώνιο Σούκουλη το στυλοβάτη αυτού του έργου, τον Σπύρο Περόγαμβρο, την Μαρία Παπαφίλη, την Νικολέτα Γκερζελή, τον Νικόλαο Βενετσάνο, τον Νικόλαο Κουίνη, τον Ευθύμιο Πέππα. Τέλος ευχαριστίες εκφράστηκαν και στις δικηγόρους Κατερίνα Σούκουλη και Αγγελική Παπαβενετίου για τη συνδρομή τους στο νομικό πεδίο ερευνών και καταχώρησης στοιχείων και αντιγράφων συμβολαίων κλπ.