Δείτε τα ένσημά σας σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ με ένα… κλικ

0
6

Πρόσβαση στα 21 τελευταία ασφαλιστικά έτη έχουν πλέον 5.600.000
ασφαλισμένοι, μέσω της ιστοσελίδας www.atlas.gov.gr. Το «Άτλας» είναι το
σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, που
συγκεντρώνει την ασφαλιστική ιστορία και την ασφαλιστική ικανότητα για
όλους τους ασφαλισμένους της χώρας.

Ασφαλιστικό Βιογραφικό
Στο πληροφοριακό σύστημα «Άτλας» θα ενσωματωθεί σταδιακά ο χρόνος
ασφάλισης όλων των ελλήνων σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης της
χώρας.

Στην παρούσα φάση έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 1994
μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και από το 1998 έως σήμερα
για τον ΟΓΑ. Επίσης έχει ενσωματωθεί περίπου το 70% του χρόνου ασφάλισης
από τους δύο μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Συνολικά έχουν
ενσωματωθεί 2,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης.

Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ.

Κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το χρόνο
ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των
κωδικών Taxis της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και
απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.