Τα μήλα είναι αφροδισιακά για τις γυναίκες!

0
30

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τα μήλα ωφελούν την υγεία, αλλά μία νέα
μελέτη τούς προσδίδει και αφροδισιακές ιδιότητες – για τις γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας, τουλάχιστον.

Όπως έδειξε, οι υγιείς γυναίκες ηλικίας 18 έως 43 ετών, που τρώνε
καθημερινά τουλάχιστον ένα μήλο, έχουν καλύτερη ερωτική ζωή απ’ ό, τι
όσες τρώνε λιγότερα μήλα.

Στη μελέτη, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Archives of Gynecology
& Obstetrics», συμμετείχαν 731 γυναίκες από την Ιταλία, οι οποίες
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια διατροφής και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
της σεξουαλικής λειτουργίας που λέγεται Female Sexual Function Index
(FSFI).

Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπεριλαμβάνει 19 ερωτήσεις για την σεξουαλική
δραστηριότητα οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν τη συχνότητα και την
ικανοποίηση από το σεξ.

Οι εθελόντριες χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες, αναλόγως με την κατανάλωση
μήλων: σε εκείνες που έτρωγαν καθημερινά τουλάχιστον 1 μήλο (ήταν 343
από τις εθελόντριες) και σε όσες έτρωγαν λιγότερα (ήταν 388).

Η ανάλυση των απαντήσεών τους έδειξε πως οι εθελόντριες της πρώτης
ομάδας είχαν επίμονα υψηλότερη βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο FSFI.

Μάλιστα όσο περισσότερα μήλα έτρωγαν σε καθημερινή βάση, τόσο καλύτερη
δήλωναν πως ήταν η ύγρανση του κόλπου και η λειτουργικότητά τους στη
διάρκεια του σεξ – και έτσι η απόλαυση που αποκόμιζαν από αυτό.

Οι ερευνητές από το Τμήμα Ουρολογίας του Περιφερειακού Νοσοκομείου της
Σάντα Τσιάρα, στην Ιταλία, εκτιμούν ότι τα μήλα δρουν αφροδισιακά
εξαιτίας της φλοριζίνης που περιέχουν.

Η φλοριζίνη είναι μία φυτοχημική ουσία με παρόμοια χημική μορφή με την
ορμόνη του γυναικείου φύλου, την οιστραδιόλη, η οποία παίζει καθοριστικό
ρόλο στην σεξουαλική διέγερση.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν μία ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην
συστηματική, καθημερινή κατανάλωση μήλων και την καλύτερη σεξουαλικότητα
στον πληθυσμό των νεαρών γυναικών που μελετήσαμε», ήταν το συμπέρασμα
των ερευνητών.