Αυξημένη η φετινή παραγωγή οίνου

0
7

Τις εκτιμήσεις του για τη φετινή παραγωγή οίνου έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα Οίνου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με αυτές, η παραγωγή φέτος αναμένεται να φτάσει τα 2,55 εκατ.
εκατόλιτρα έναντι 2,501 εκατ. εκατόλιτρα (2.501.100 εκατόλιτρα, για την
ακρίβεια) που ήταν η οριστική εκτίμηση για το 2015, δηλαδή θα σημειωθεί
μικρή αύξηση 1,96%.

Από το παραπάνω νούμερο, τα 215.000 εκατόλιτρα είναι οίνοι
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, τα 450.000 εκατόλιτρα
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, τα 95.000 εκατόλιτρα ποικιλιακοί
και τα 1.790.000 εκατόλιτρα οίνοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες.