Ξέρεις τι είναι η σχολή Krav Maga στην Κόρινθο;

0
339
Tο
Κραβ Μαγκά είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που διδάσκει πώς να
αποφεύγονται, να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι
επιθέσεις και η βία. Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα
της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης και της
αναμέτρησης, όπως επίσης και στην ικανότητα να υπερασπίζονται άλλους, με
έναν μοναδικό και κατανοητό τρόπο διδασκαλιών.
Οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά διαφέρουν από
αυτές των υπολοίπων πολεμικών τεχνών επειδή πρώτα και πάνω απ’ όλα
είναι μακράν πολύ πιο πρακτικές και εφαρμόσιμες σε αληθινές συνθήκες.
Στο Κραβ Μαγκά η εκπαίδευση είναι δομημένη πάνω σε πραγματικά σενάρια
επιθέσεων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (στο δρόμο, στο σπίτι, στο
αυτοκίνητο, στο χώρο εργασίας κ.ά.) Αυτή η λογική αλλά και η γενική
προσέγγιση του Κραβ Μαγκά πηγάζουν από τη μοναδική διδακτική μεθοδολογία
και το εκπαιδευτικό σύστημά του, τα οποία επιτρέπουν στον ασκούμενο να
χρησιμοποιεί τα φυσικά του ένστικτα στην αυτοάμυνα. 

Αρχες του Κραβ Μαγκα

Όλες οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά εκτελούνται σύμφωνα με τις βασικές αρχές του:
 • Αποτροπή, αποφυγή, διαφυγή και υπεκφυγή.
 • Ρίψεις και ανατροπές προς όλες τις κατευθύνσεις και γωνίες.
 • Επιθέσεις και αντεπιθέσεις που εκτελούνται από όλες τις θέσεις και
  τις στάσεις, με όλους τους ρυθμούς και προς όλους τους στόχους,
  αποστάσεις, μήκη, ύψη, γωνίες και κατευθύνσεις.
 • Χρήση όλων των κοινών αντικειμένων για λόγους άμυνας.
 • Υπεράσπιση από όλες τις άοπλες επιθέσεις: γροθιές, λακτίσματα και
  κάθε είδους χτυπήματα. Διαφυγές από όλων των ειδών τις λαβές και τα
  κλειδώματα.
 • Υπεράσπιση από όλες τις ένοπλες επιθέσεις και απειλές από μαχαίρι
  και κοφτερά αντικείμενα, ραβδιά και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και
  όλα τα πυροβόλα όπλα.
 • Χειρισμός και αντιμετώπιση των παραπάνω επιθέσεων, όταν προέρχονται
  από όλες τις πιθανές κατευθύνσεις και μέρη. Όταν εκτελούνται από έναν ή
  πολλαπλούς επιτιθέμενους. Όταν συμβαίνουν σε όλα τα πιθανά μέρη, τις
  θέσεις και τις στάσεις. Συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων ή των
  ανοιχτών χώρων, ενός σοκακιού, μιας σκάλας ή ενός αυτοκινήτου. Σε όλα τα
  είδη εδάφους, στο νερό, όταν υπάρχει ελευθερία ή περιορισμένος χώρος
  κινήσεων. Ενώ οι αμυνόμενοι είναι σταθεροί ή κινούνται, κάθονται ή είναι
  όρθιοι είναι ξαπλωμένοι ανάσκελα, στο πλάι ή μπρούμυτα.
 • Φυσικός και νοητικός έλεγχος και αφοπλισμός.
 • Προετοιμασία των εκπαιδευομένων να λειτουργούν σε όλες τις
  περιστάσεις και τα σενάρια, σε κάθε είδους περιβάλλοντα μάχης και
  αναμέτρησης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τους κινδύνους που
  αντιμετωπίζουν και τις προδιαγραφές της εργασίας τους. Το Κραβ Μαγκά
  προσφέρει ικανότητα και φέρνει τεχνική, τακτική, φυσική και νοητική
  ανάπτυξη, καθώς και ικανότητα προσαρμογής στην κάθε κατάσταση.

Τομεις εκπαιδευσης του Κραβ Μαγκα

Το Κραβ Μαγκά χωρίζεται σε πέντε κύριες και πλήρως καθορισμένες κατηγορίες:
 • Πολίτες (Συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση γυναικών και παιδιών από 5 ετών και άνω)
 • Στρατός
 • Αστυνομία
 • Προστασία Σημαντικών Προσώπων
 • Προσαρμοσμένο Κραβ Μαγκά

Συστημα επιπεδων του Κραβ Μαγκα

Τα επίπεδα του Κραβ Μαγκά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:
 • Τα επίπεδα των Εκπαιδευομένων (Practitioner) (P1-P5).
 • Τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate) (G1-G5).
 • Τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert) (E1-E5).
 • Τα επίπεδα των Αυθεντιών (Master) (M1-M3).
 •