Ψάχνοντας τον Ιππόδρομο της Αρχαίας Νεμέας!

0
77

Τα αρχαία ελληνικά αγωνίσματα, και κυρίως οι πανελλήνιοι αγώνες στην Ολυμπία, τους Δελφούς, την Ισθμία και τη Νεμέα, περιελάμβαναν και ιππικούς αγώνες. Κανένας όμως αρχαίος ελληνικός ιππόδρομος δεν έχει ανασκαφεί, παρόλο που η τοποθεσία αυτού της Ολυμπίας, και πιο πρόσφατα ίσως των Δελφών, έχει αναγνωριστεί. Φαίνεται πως η Νεμέα μπορεί τώρα να προστεθεί σ’ αυτό τον κατάλογο των γνωστών τοποθεσιών.
Η γεωγραφία της κοιλάδας δείχνει πως υπάρχει μόνο μία πιθανή, κατά βάση επίπεδη, περιοχή, η οποία πρέπει να είχε τουλάχιστον 600 μέτρα μήκος.
Αυτή η περιοχή ξεκινά στα νότια, δίπλα στο ηρώο του βρέφους Οφέλτη και σε μια τεράστια δεξαμενή, η οποία ίσως και να χωρούσε έως και 100.000 λίτρα νερού.Ακριβώς εδώ οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια σειρά από στρώματα γης καθένα από τα οποία επιδεικνύει τα σημάδια που άφησαν τροχοί αρμάτων.
Περίπου 670 μέτρα βόρεια αυτού του σημείου, ο ρους του ποταμού της Νεμέας, ο οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά το 1884, κάνει μια απότομη στροφή προς τα δυτικά για περίπου 180 μέτρα και μετά συνεχίζει βόρεια.
Αυτός ο χώρος εμφανίζεται σε μια αεροφωτογραφία του 1942 ως μια πιο σκούρα περιοχή που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας αλλαγής του χώματος κάτω από τη επιφάνεια. Θα μπορούσε να είναι αυτή η πορεία του ιπποδρόμου;

Πηγή