Δικαίωμα εργασίας και σε παράτυπους μετανάστες

0
15

Δικαίωμα εργασίας και κατ’ επέκταση νόμιμης -οριοθετημένης χρονικά-
παρουσίας στην Ελλάδα δίνεται για πρώτη φορά από την κυβέρνηση σε
χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα
φαινόμενα γκετοποίησης και εκμετάλλευσής τους.

Ο «Ελεύθερος Τύπος» της Κυριακής αποκαλύπτει την κοινή υπουργική
απόφαση της 24ης Αυγούστου 2016 που προβλέπει 37.863 νέες άδειες
διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών.

Οι άδειες αυτές παρέχονταν μέχρι τώρα σε μετανάστες που έρχονταν από
το εξωτερικό για να καλύψουν θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα. Φέτος,
ωστόσο, οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν και από παράτυπους μετανάστες
που βρίσκονται στην Ελλάδα, χάρη στο νόμο 4384/2016 που προβλέπει ότι «ο
εργοδότης μπορεί να υποβάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αίτηση για την
κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που στερούνται τίτλου
διαμονής στη χώρα για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής
εκμετάλλευσης».

Ο αριθμός των αδειών εργασίας που δίνονται αποφασίστηκε από τις
περιφέρειες όλης της χώρας με αρκετούς περιφερειάρχες, ιδιαίτερα
εκείνους που είναι θετικά διακείμενοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, να «φουσκώνουν»
τον αριθμό των αδειών βάζοντας «πλάτη» στα σχέδια της κυβέρνησης.
Ενδεικτικό είναι ότι στην Αττική χορηγούνται 12.000 άδειες για εργάτες
γης, ενώ σε προηγούμενη υπουργική απόφαση του 2014 για κάλυψη θέσεων από
μετανάστες που θα έρχονταν από το εξωτερικό για αγροτικές εργασίες δεν
υπήρχε πρόβλεψη για χορήγηση αδειών στην Αττική.

H κατανομή ανά νομό

Για την υπόλοιπη Ελλάδα η απόφαση της 24ης Αυγούστου 2016 προβλέπει:
12.200 επιπλέον θέσεις εργατών γης στη Δυτική Μακεδονία, 2.330 στη
Στερεά Ελλάδα, 1.290 στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 1.700 στην
Ηπειρο, 1.140 στη Θεσσαλία, 60 στο Βόρειο Αιγαίο, 6.115 στη Δυτική
Ελλάδα και 4.028 στην Πελοπόννησο. Οι άδειες αυτές έρχονται να
προστεθούν στις 69.031 άδειες που προβλέπονταν από προηγούμενη υπουργική
απόφαση (24990/366/4-62015), η οποία τροποποιήθηκε για να προστεθούν
θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το ανώτατο αριθμό αδειών που χορηγεί το
κράτος, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν θα καλυφθούν οι δεκάδες χιλιάδες
θέσεις. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Εργασίας,
καλυπτόταν περίπου το 40%-50% των θέσεων, ποσοστό που αναμένεται να
αυξηθεί μετά τη χορήγηση δικαιώματος για αίτημα σε παράτυπους μετανάστες
που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «θα
γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου οι
εγκλωβισμένοι μετανάστες στην Ελλάδα να έχουν δικαιώματα εργασίας».

Εκτακτες ανάγκες

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο εργοδότης μεταβαίνει μαζί με τον
αλλοδαπό που θέλει να απασχολήσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι λόγω έκτακτων αναγκών θέλει να απασχολήσει
πολίτη ή πολίτες τρίτης χώρας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει έγκριση
για κατ’ εξαίρεση απασχόληση. Κατόπιν, η υπηρεσία στέλνει την έγκριση
στην τοπική αστυνομική διεύθυνση, η οποία σε περίπτωση που έχει εκδοθεί
απόφαση επιστροφής του παράτυπου μετανάστη εκδίδει βεβαίωση αναβολής
απομάκρυνσης (με την προϋπόθεση να μη συντρέχουν λόγοι ασφαλείας). Με τη
βεβαίωση της ΕΛ.ΑΣ. ο μετανάστης μπορεί μετά να μεταβεί στην περιφέρεια
και να καταθέσει τα χαρτιά του για 6μηνη άδεια εργασίας στην Ελλάδα. Οι
μετανάστες θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) με
εργόσημο.