Η οικονομία της τσέπης στα σκουπίδια!

0
14

 Η  κυοφορία με  οδύνες  για  το  τι μέλλει  γενέσθαι με  το  μείζον  ζήτημα  των  σκουπιδιών  Πελοποννήσου  συνεχίζεται. Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ, νέος  ΠΕΣΔΑ,  αποφάσεις  πονηρές  του  ΦΟΔΣΑ, εκβιασμοί  της  Αρχής, σενάρια  τρόμου για  τα  επαπειλούμενα  «βουνά» των  σκουπιδιών  που  θα  μας  πνίξουν! Όλα  στο  μίξερ!

Ο  στόχος  βέβαια  ένας  και  μοναδικός !  Η  δημιουργία  κλίματος  ώστε η  πολυσυζητημένη υπογραφή  της  σύμβασης  με  την  ΤΕΡΝΑ  να  γίνει  μια  ώρα  γρηγορότερα.
Στο  σχέδιο ακόμη και  μια  σειρά  από  ευθυγραμμισμένους  ολοφυρόμενους  κονδυλοφόρους  που  αγωνιούν τόσο  πολύ  για  το  ύψος  των  σκουπιδιών και  αναδεικνύουν το  «επερχόμενο  χάος».
Λες  και  η  όποια  ΤΕΡΝΑ  αμέσως  μετά  την  υπογραφή  θα  εξαφανίσει τα  σκουπίδια  δια  μαγείας από  τις  πόλεις  και  τα  χωριά  της  Πελοποννήσου !
Σημειωτέον  ότι  η  επίδοξη  ανάδοχος  δεν  έχει  πει  ποτέ  πέρα  από  τις  γενικόλογες  αναφορές, αν  φυσικά  λάβει  την  περιβόητη  υπογραφή, τι  θα  κάνει στην  ενδιάμεση  διαχείριση  τα σκουπίδια!
Θα  τα  φάει !!!
Ας  πάμε  λίγο  στις  αρχές  και  τις κατευθύνσεις  της  ΕΕ  ώστε  να  μιλάμε  με  πιο  επίσημους  όρους  και  όχι  με  τις « πολιτικές  δωματίου » που  αρέσκεται  να  κινείται η  Περιφερειακή  μας  Αρχή.
Ο  όρος  της  «Κυκλικής Οικονομίας» ως  εφαρμοσμένη  υποχρεωτική  πολιτική  για  τα  κράτη-μέλη  δράσεις  ορίζεται  ως η εφαρμογή  μέτρων, ώστε  το  κλείσιμο  του  κύκλου ζωής  των  προϊόντων μέσω  περισσότερης  ανακύκλωσης και  επαναχρησιμοποίησης , να  αποφέρει οφέλη  για  το  περιβάλλον  και  την  οικονομία.
Αυτή  η  δέσμη  μέτρων χρηματοδοτείται από  τα  διαρθρωτικά  ταμεία   με  5,5  δις ευρώ  και  από  το  πρόγραμμα « Ορίζοντας 2020 ». Οι  δράσεις  αυτές  στοχεύουν  στη  μέγιστη  αξιοποίηση των  προϊόντων και  των  αποβλήτων ώστε  να  μειώνονται  οι  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου και  να  εξοικονομούνται πρώτες  ύλες .
Πιο συγκεκριμένα   τα  βασικά  στοιχεία  της  κυκλικής  οικονομίας είναι :
-Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων ως το 2030.
-Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 75% των απορριμμάτων συσκευασίας ως το 2030.
-Δεσμευτικός στόχος σχετικά με την υγειονομική ταφή για τη μείωση της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο 10% κατά το μέγιστο όλων των αποβλήτων ως το 2030.
-Απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων.
-Προώθηση οικονομικών μέσων για την αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής.
-Συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της βιομηχανικής «συμβίωσης» (industrial symbiosis), δηλαδή τη μετατροπή ενός υποπροϊόντος μιας βιομηχανίας σε πρώτη ύλη μιας άλλης βιομηχανίας.
Το  κρίσιμο  πλέον  ερώτημα  είναι ! Ποίοι  από  τους  στόχους  της  παρωχημένης  και  ξεπερασμένης  πλέον  σύμβασης μεταξύ  της  Περιφερειακής  Αρχής και  της  ΤΕΡΝΑ  συμφωνούν  με  τις  προαναφερθείσες  αρχές και  θέσεις ;
Καμία !!!!
H κατ΄ επίφαση  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  ΑΣΑ όπως  πλασάρεται από  τα  παπαγαλάκια της  εξουσιαστικής  λαθροβίωσης, μόνον  ολοκληρωμένη  δεν  είναι!
 Και  αυτό  γιατί !
Δεν  είναι  ολοκληρωμένη  διαχείριση   όταν  στους  όρους  της  διαχείρισης  δεν  υπάρχει  ως  δεσμευτικός  και  απαράβατος όρος  η  διαλογή  στην  πηγή!
Δεν  είναι  ολοκληρωμένη  η  διαχείριση  που  στέλνει  το  35%  των  αποβλήτων  στους  ΧΥΤΥ !
Δεν  είναι  ολοκληρωμένη  η  διαχείριση  που  θα  διαχωρίζει (  και  πως  θα  τα  διαχωρίζει  βέβαια)   τα  οργανικά   από  τα  σύμμεικτα !  Και  τι  θα  παράγει  φυσικά! Εμπλουτισμένο  λίπασμα  ανθέων ;
Δεν  είναι  ολοκληρωμένη  διαχείριση  εκείνη  η  διαχείριση  που  δεν  θα  μπορεί  να  κάνει  διαχωρισμό  με  σκοπό  την  επαναχρησιμοποίηση  όλων  των  ανακυκλώσιμων  και  βιοαποδομήσιμων υλικών  του  προϊόντος  που  λέγεται  «σκουπίδι» για  την  επίτευξη  των  στόχων  της  βιώσιμης  ανάπτυξης !  Το  χαρτί  πως  θα  διαχωρισθεί   στο  σύνολο  του  από  τα  σύμμεικτα ;
Άρα   η  ΕΕ  δείχνει  το  δρόμο και  προτείνει  δέσμη  μέτρων  που  σκιαγραφούν τον  τρόπο  για  μια  αξιόπιστη  και  φιλόδοξη  διαδικασία   για  την  καλύτερη  διαχείριση των  αποβλήτων  που  στηρίζουν  τον  πλήρη  κύκλο  ζωής  του  προϊόντος.
Επειδή  η  υπόθεση  «κυκλική  οικονομία»  δεν  μπορεί  να  αφεθεί  στα  χέρια   «ερασιτεχνών»  της  χειροπρακτικής   αρωγής  του  οικονομικού  κατεστημένου  της  χώρας,     ας  γίνει  βίωμα  για  τους  πολίτες  αυτού  του  τόπου   και  ας  μάθουν  να  σκέπτονται  διαφορετικά  σε  σχέση  με  τα  σκουπίδια!
 Η  Κυκλική  οικονομία  που  ευαγγελίζεται και  προτρέπει  η  Ευρώπη  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  οικονομία  «τσέπης», που  με  τόση  προχειρότητα  λανσάρεται   και  υποβοηθείται εκβιαστικά  από  την  διαπλοκή   των ποικίλων αρπακτικών !

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ