Βασιλεύουν οι μισθοί κάτω απο 400 ευρώ!

0
9

Μια στις δύο συμβάσεις το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου ήταν μερικής ή
εκ περιτροπής απασχόλησης – Θύματα οι νέοι κάτω των 29 – Κυριαρχούν οι
απολύσεις στους πάνω από 30

Καθεστώς τείνουν να γίνουν πλέον οι
ευέλικτες και υποαμειβόμενες μορφές εργασίας στην Ελλάδα με μεγαλύτερα
θύματα τους νέους έως 29 ετών.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για τον Ιούλιο
καθώς μια στις δύο από τις 201.793 προσλήψεις έγιναν με συμβάσεις
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Και μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει γιατί για έκτο συνεχόμενο μήνα οι
ροές μισθωτής απασχόλησης είναι θετικές, ωστόσο το γεγονός ότι το 54,16%
των νέων θέσεων του Ιουλίου αφορούσε συμβάσεις υποαμειβόμενης εργασίας
δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Συγκεκριμένα σε 201.793 προσλήψεις τον Ιούλιο, με μερική απασχόληση ήταν
το 38,87% ή 78.432 θέσεις, ενώ το 15,29% ή 30.859 θέσεις αφορούσαν εκ
περιτροπής εργασία.

Το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι πλέον επιλέγονται νεότεροι
σε ηλικία εργαζόμενοι έναντι των μεγαλύτερων σε ηλικία που «κοστίζουν»
περισσότερο στους εργοδότες. Ενδεικτικό είναι ότι τον Ιούλιο επικράτησαν
οι προσλήψεις εργαζομένων από 15 έως 24 ετών (+22.533 θέσεις) καθώς και
από 25 έως 29 ετών (+2.004 θέσεις) ενώ αντίθετα στις ηλικιακές
κατηγορίες από 30 και πάνω επικράτησαν οι απολύσεις.

Συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα 30-44 οι απολύσεις ήταν κατά 4.088
περισσότερες από τις προσλήψεις, στην ηλικιακή ομάδα 45-64 υπερίσχυσαν
οι απολύσεις κατά 1.145 άτομα, ενώ και στους 64+ οι απολύσεις ήταν κατά
23 περισσότερες από τις προσλήψεις.

Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζει και όλο το επτάμηνο καθώς, όπως γράφει η
Καθημερινή, η προσληψη… φτωχών εργαζομένων συνεχίζεται με αμείωτο
ρυθμό, καθώς από τις 1.265.383 προσλήψεις που έγιναν την περίοδο
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 οι 657.698 (51,2%) αφορούσαν θέσεις μερικής ή
εκ περιτροπής εργασίας που οδηγούν σε χαμηλούς μισθούς κάτω των 400 ευρώ
και αντίστοιχα μειωμένα έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Συγκεκριμένα,
477.416 προσλήψεις αφορούσαν μερική και 180.2828 εκ περιτροπής
απασχόληση. Το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν πάντως θετικό, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 253.945 νέες θέσεις εργασίας στο υπό εξέταση
επτάμηνο.