Προσοχή στις φωτιές σήμερα!

0
18

Από  την  Δ/νση  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,
ανακοινώνεται ότι ο  βαθμός  επικινδυνότητας  εκδήλωσης  πυρκαγιών
για  ΣΗΜΕΡΑ Πέμπτη  04-8-16 σε  όλους τους Δήμους  του  Νομού   Κορινθίας  ανέρχεται  στο  επίπεδο  (4).
Συνεπώς, εφιστούμε  την  προσοχή  προς  όλους τους πολίτες,
όπως  λαμβάνουν  τα  απαραίτητα μέτρα  αυτοπροστασίας
και  περιορίζουν  τις  οποιεσδήποτε  δραστηριότητες  στην ύπαιθρο ,
εφαρμόζοντας  τις  διατάξεις  πυροπροστασίας
και αποφεύγοντας  τις  μετακινήσεις
σε  περιοχές  απαγορευμένης  κυκλοφορίας
κατόπιν  σχετικής  απόφασης  που  έχει  εκδοθεί .
(ΑΔΑ: 66ΝΨ7Λ1-ΡΙΥ).
Επίσης , παρακαλούνται  όλες  οι  υπηρεσίες  να βρίσκονται  σε ετοιμότητα
για  την  αντιμετώπιση  κάθε  έκτακτης  ανάγκης
προς  αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς ,
υποστηρίζοντας  το έργο  των κατά  τόπο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών