Αλλαγές στη Ρυθμιστική για το κυνήγι

0
12

Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία
η Ρυθμιστική Οδηγία για το Κυνήγι θα εκδοθεί με τον τρόπο που
γνωρίζουμε αν και με ορισμένες ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς έως το τέλος
της χρονιάς αναμένεται να έχει ψηφιστεί το σχέδιο νόμου γα την προστασία
της φύσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τη θήρα.
Νέο ανεξάρτητο όργανο
Eτσι,
από του χρόνου τη ρυθμιστική θα προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τη
Διαχείρισης της Aγριας Πανίδας που θα ιδρυθεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό
όργανο, το οποίο θα βοηθά τις υπηρεσίες στη λήψη αποφάσεων. Ο κ.
Τσιρώνης δεσμεύτηκε ότι θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τα
θέματα θηρευτικής νομοθεσίας.
Την ίδια στιγμή το υπουργείο είναι
αποφασισμένο να βάλει τάξη στους πόρους από το κυνήγι προχωρώντας μεταξύ
άλλων σε μια αντιστοίχιση μεταξύ κυνηγετικών όπλων και αδειών θήρας.
Σήμερα τα έσοδα από τα τέλη για το κυνήγι υπολογίζονται σε 15-20
εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τους περίπου 250.000 κυνηγούς. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον αν. υπουργό: «Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άδειες
κυνηγετικών όπλων που ανήκουν σε ανθρώπους που δεν έχουν άδεια κυνηγού.
Αυτά θα πρέπει είτε να σφραγιστούν είτε να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες
τους να βγάλουν άδειες θήρας» σημείωσε.
Εκτιμάται, πάντως, ότι ο αριθμός των αδειοδοτημένων κυνηγετικών όπλων ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο.
Παράλληλα,
όπως προκύπτει από το πόρισμα του εθνικού διαλόγου για το κυνήγι, το
οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Τσιρώνης, το υπουργείο εξετάζει την
αλλαγή του τρόπου έκδοσης των αδειών θήρας ώστε να γίνονται με αυτόματο
ηλεκτρονικό τρόπο με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ φιλοδοξία
του υπουργείου είναι να επιτευχθεί και ο καλύτερος οικονομικός έλεγχος
των κυνηγετικών συλλόγων, οι οποίοι συλλέγουν τα χρήματα από τα τέλη
έκδοσης των αδειών.
Επίσης το υπουργείο προτίθεται να θεσμοθετήσει
προδιαγραφές παρακολούθησης και εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων των
ειδών της άγριας πανίδας και των οικοτόπων με προτεραιότητα στα
θηρεύσιμα είδη.
«Γίνεται η αρχή για τον εκσυγχρονισμό του κυνηγιού
στη χώρα μας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρώνης προσθέτοντας ότι η
θήρα αποτελεί μια νόμιμη δραστηριότητα που αφήνει οικονομικό και
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συχνά όμως παρατηρούνται εκτεταμένες
παρανομίες κατά την άσκησή της.