Ανοικτά τα μαγαζιά την Κυριακή!

0
10

Συνεχίζονται οι εκπτώσεις, που άρχισαν τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν
στις 31 Αυγούστου, και την Κυριακή τα καταστήματα θα ανοίξουν
προαιρετικά. Για τις αγορές μας γενικά- αλλά ειδικά και για την τρέχουσα
περίοδο των εκπτώσεων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συστήνει:

1. ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΕΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

– Αγοράζουμε έχοντας υπόψη τις οικονομικές μας δυνατότητες και τον
οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Kαταρτίζουμε λίστα με τα απαραίτητα
είδη.

– Δεν αγοράζουμε υπό πίεση. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις
31.8.2016, οπότε μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών
και ποιότητας, σε συνάρτηση με τις ανάγκες μας.

– Στην περίπτωση της αγοράς με πίστωση (πιστωτική κάρτα, με δόσεις ή
με καταναλωτικό δάνειο), ελέγχουμε προσεκτικά τους επιμέρους όρους και
λαμβάνουμε υπόψη τις χρεώσεις που συνεπάγεται και, κυρίως, τους τόκους,
τον αριθμό των δόσεων κ.λ.π. σε σχέση με το οικογενειακό μας εισόδημα.

– Καμία επιβάρυνση δεν επιτρέπεται λόγω της χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική και η χρεωστική κάρτα.

2. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

– Ελέγχουμε προσεκτικά τα προϊόντα που αγοράζουμε, ώστε να μην είναι ελαττωματικά, δεύτερης διαλογής κ.λ.π..

– Συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων και δεν παρασυρόμαστε από την
τυχόν χαμηλή τιμή κάποιου μεμονωμένου προϊόντος του καταστήματος (προϊόν
– κράχτης) ή από υψηλά ποσοστά εκπτώσεων που αναγράφονται ενιαία στις
βιτρίνες, τα οποία δεν αφορούν το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει.

– Κρατάμε πάντοτε την απόδειξη αγοράς. Θα τη χρειαστούμε στην
περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή ως απόδειξη για την
εγγύηση.

– Επισκεπτόμαστε, αν είναι δυνατόν, τα καταστήματα πριν από τις
εκπτώσεις ή κάνουμε έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου, για να
εντοπίσουμε, εύκολα και γρήγορα, τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν και να
ελέγξουμε αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

– Ρωτάμε για την πολιτική του καταστήματος για τυχόν αλλαγές, ώστε να
μη βρεθούμε προ εκπλήξεως. Τα καταστήματα έχουν εκ του νόμου υποχρέωση
επιστροφής μόνο αν το προϊόν είναι ελαττωματικό.

– Δεν παρασυρόμαστε από τις διαφημίσεις και από τα υπερβολικά ποσοστά
εκπτώσεων. Εστιάζουμε στην τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

– Οι πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές είναι παράνομες. Αποτελούν
μορφή παραπλάνησης του καταναλωτή και, ως εκ τούτου, απαγορεύονται.

– Το κατάστημα υποχρεούται, σύμφωνα με τον «Κώδικα Δεοντολογίας για
την Προστασία του Καταναλωτή κατά τις Προσφορές, τις Εκπτώσεις και τις
Προωθητικές Ενέργειες», να αναγράφει σε όλα τα πωλούμενα είδη την τιμή
πριν, την τιμή μετά την έκπτωση και, προαιρετικά, το ποσοστό της
έκπτωσης, στο ίδιο καρτελάκι, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τη
σύγκριση. Δεν αρκεί η αναγραφή ενός γενικού ποσοστού έκπτωσης στη
βιτρίνα του καταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τις προσφορές.

– Σε περίπτωση που παρέχονται διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά
κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα του καταστήματος
το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (από ….% έως……%). Εάν οι εκπτώσεις
αφορούν λιγότερο από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, πρέπει να
αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο
αντίστοιχο ποσοστό.

– Ειδικά για τα καταστήματα stock ή outlet, πρέπει να αναγράφονται,
για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας: η αρχική τιμή, όλες οι ενδιάμεσες
τιμές του stock ή του outlet διαγεγραμμένες και, με έντονη γραφή, η
τελική τιμή της έκπτωσης.

– Αν τη μειωμένη τιμή τη δικαιούται συγκεκριμένη μόνο κατηγορία
καταναλωτών, π.χ. οι κάτοχοι κάρτας πελάτη του καταστήματος, αυτό θα
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς δίπλα από την τιμή.

– Αν η υψηλή έκπτωση ισχύει μόνο για προϊόντα με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, π.χ. μόνο για ρούχα ή παπούτσια συγκεκριμένου μεγέθους ή
χρώματος, τότε θα πρέπει αυτό να αναφέρεται σαφώς π.χ. το «προϊόν είναι
διαθέσιμο και σε άλλα μεγέθη ή χρώματα αλλά χωρίς έκπτωση».

– Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν σε
περίπτωση ελέγχου, αμέσως ή σε εύλογο χρονικό διάστημα, ότι η παλαιά
τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα.

4. ΔΕΝ ΣΥΓΧΕΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

– Οι εκπτώσεις διενεργούνται τέσσερις (4) φορές το χρόνο (τακτικές
και ενδιάμεσες) και αφορούν προϊόντα της εποχής (σαιζόν), που
προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές μπορούν να γίνονται σε όλη
τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων, και
αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα ή προϊόντα ορισμένης κατηγορίας.

– Δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.

5. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

– Δικαιούμαστε, και κατά τις εκπτώσεις, να ενημερωνόμαστε από τον
προμηθευτή για την ποιότητα, την προέλευση και τα βασικά χαρακτηριστικά
του προϊόντος και ζητούμε κάθε σχετική πληροφορία, όπως για την πιθανή
διάρκεια ζωής του, τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης κ.λ.π.

– Ζητούμε, εκτός από την απόδειξη, την εγγύηση του προϊόντος (για
διαρκή καταναλωτικά αγαθά) και τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες πρέπει να
είναι στην ελληνική γλώσσα.

– Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συμφωνημένης
ιδιότητας, τα δικαιώματά μας για επισκευή, αντικατάσταση, μείωση του
τιμήματος ή υπαναχώρηση ισχύουν και στην περίοδο των εκπτώσεων, εκτός
εάν η ελκυστική τιμή του προϊόντος οφείλεται στο γεγονός ότι είναι
ελαττωματικό και υπάρχει σχετική ενημέρωσή μας.

– Και στις εκπτώσεις ισχύει το δικαίωμα της αναιτιολόγητης
υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών για προϊόντα ή υπηρεσίες που
προμηθευθήκαμε εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου), με τις
εξαιρέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

6. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

– Για παραπλανητικές πρακτικές και πλασματικές ή ανακριβείς κατά το
ποσοστό εκπτώσεις αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών 1520),
η οποία επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

– Για εξωδικαστική επίλυση προβλημάτων από συναλλαγή μας με
προμηθευτή που έχει την έδρα του την Ελλάδα μπορούμε να υποβάλουμε
αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».