Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

0
32

Αναρτήθηκαν πριν από λίγο στο διαδίκτυο τα ονόματα 13.730 μεγαλοοφειλετών του δημοσίου.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των
ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, εμπέδωσης της
φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και
φορολογικής συμμόρφωσης, αναρτήθηκαν στο publicrevenue.gr τα 13.730 ονόματα οφειλετών του Δημοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων, με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Λίγη ώρα όμως αφού ανέβηκαν οι λίστες με τα ονόμα το site της ΓΓΔΕ «έπεσε».

Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. βρίσκονται τα ονόματα
εκείνων των οφειλετών, που είχαν λάβει από τις υπηρεσίες ειδοποιητήρια
e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον
οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την
προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν –
με δικαστική απόφαση – έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών
αυτών.

Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των
οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ