Καταγγελία στον διευθυντή του ΙΚΑ Κορίνθου

0
81

Κύριε Διευθυντά,
Τουλάχιστον μία δημόσια
συγγνώμη θα πρέπει να απευθύνετε στους επιχειρηματίες της Κορινθίας για
τον τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία σας και οι Δ η μ ό σ ι ο ι
Υ π ά λ λ η λ ο ί σας.Τρεις ώρες περίμενε η
υπάλληλος της επιχείρησής μου χωρίς καν να την ενημερώσετε και εγώ
παράτησα τα πάντα για να έρθω στα γραφεία σας, έτσι ώστε να μου
βεβαιώσετε και να εισπράξετε το υπέρογκο ποσό των 3,22 €, προκειμένου να
δώσετε την ασφαλιστική ενημερότητα.

Όπως σας ενημέρωσα τη
χρειαζόμουν για να προλάβω σήμερα, 30 του μηνός, να εισπράξω από το Δήμο
23.000 € και στη συνέχεια να καταθέσω στο ΙΚΑ εισφορές μηνός 20.000 €.

Προφανώς δε λειτουργούν όλοι οι υπάλληλοι έτσι και ζητάω προκαταβολικά
συγγνώμη για τους σοβαρούς και συνεπείς υπαλλήλους της υπηρεσίας σας.

30-6-2016
Ραψωματιώτης Δημήτρης
Επιχειρηματίας