Παππάς: Δεν έχουμε αίτημα απο τον Επιμελητήριο

0
64
Περιήλθε σε γνώση μας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2871/2.6.2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με θέμα «διοργάνωση 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» και αποδέκτες «τις επιχειρήσεις διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η Έκθεση θα
πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο σε λυόμενη αίθουσα (τέντα) στο χώρο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». Μάλιστα, το έγγραφο συνοδεύει, ως
συνημμένο, σκαρίφημα της περιοχής της χερσαίας ζώνης του λιμένα
Κορίνθου, στο χώρο «της ανάπλασης». Πρόκειται, επί της ουσίας, για
επίσημη έγγραφη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν ως
αντικείμενο δραστηριότητας τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή «της βασικής δομής των
περιπτέρων», ελάχιστου ωφέλιμου στεγασμένου χώρου 2.500 τ.μ. και «όσος
επιπλέον χώρος χρειαστεί» (έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού).

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρσης των συνεπειών του άνω εγγράφου, ενημερώνουμε τους Κορίνθιους ως εξής:

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων δεν έχει εκδώσει απόφαση παραχώρησης της χρήσης του άνω χώρου στο Επιμελητήριο.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί σχετικό νόμιμο αίτημα για
μια τέτοια παραχώρηση από το Επιμελητήριο, συνοδευόμενο από τοπογραφικό
σχέδιο και ακριβή τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων, όπως
απαιτεί ο νόμος.

3. Έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από το Επιμελητήριο, χωρίς όμως να έχει αρχίσει ακόμα την προβλεπόμενη διαδικασία.

4. Η νόμιμη διαδικασία προβλέπει την υποβολή από τους
ενδιαφερομένους, μαζί με την αίτηση, του σχετικού τοπογραφικού
διαγράμματος και της ακριβούς τεχνικής περιγραφής των υπό κατασκευή
έργων, τη λήψη της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Γ.Ε.Ν και του
Υ.Ε.Ν., την έκδοση απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης, την έγκριση αυτής
από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία τη λήψη των
αναγκαίων αδειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν στη
διοργάνωση και την κατασκευή, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις
(πολεοδομία, διεύθυνση εμπορίου, δήμος, τεχνικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Ν.).

5. Πραγματικά, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα που
υποκρύπτει αυτή η επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωση. Πολύ περισσότερο όταν
όλοι γνωρίζουν (ή πρέπει να γνωρίζουν) τη χρονοβόρα και περίπλοκη
διαδικασία της σχετικής παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιους φορείς, που χορηγούνται με
πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου. Κυρίως όμως, ενώ γνωρίζουν ότι η σχετική
διαδικασία δεν έχει ακόμα αρχίσει.

6. Είναι αυτονόητο ότι, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στα
εσωτερικά του Επιμελητηρίου και πολύ περισσότερο στις σχέσεις του φορέα
με τα μέλη του, αλλά δε δεχόμαστε να εμπλακούμε σε έριδες, προστριβές
και σκοπιμότητες, από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν σοβαρά
νομικά, οικονομικά και κυρίως ηθικά ζητήματα.

7. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ο τρόπος που το Ταμείο
ασκεί τις αρμοδιότητές του, διέπεται από την «Αρχή της Νομιμότητας» που
καλύπτει όλη την δράση της Διοίκησης. Τα «άκρα νόμιμα όρια», μέσα στα
οποία πρέπει να ασκηθεί η αρμοδιότητα αυτή, ώστε να είναι νόμιμη,
καθορίζονται από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.

8. Το Επιμελητήριο έχει ήδη λάβει σχετική απάντηση, με την
οποία, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με όλα
τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση
Για το ΔΛΤ Κορινθίων
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Ι. Παππάς

– See more at: http://korinthostv.gr/korinthiakanea/item/7673-2016-06-07-11-52-10#sthash.2CrfzvNd.dpuf

 Περιήλθε σε γνώση μας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2871/2.6.2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με θέμα «διοργάνωση 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» και αποδέκτες «τις επιχειρήσεις διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο σε λυόμενη αίθουσα (τέντα) στο χώρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». Μάλιστα, το έγγραφο συνοδεύει, ως συνημμένο, σκαρίφημα της περιοχής της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κορίνθου, στο χώρο «της ανάπλασης». Πρόκειται, επί της ουσίας, για επίσημη έγγραφη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή «της βασικής δομής των περιπτέρων», ελάχιστου ωφέλιμου στεγασμένου χώρου 2.500 τ.μ. και «όσος επιπλέον χώρος χρειαστεί» (έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού).

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρσης των συνεπειών του άνω εγγράφου, ενημερώνουμε τους Κορίνθιους ως εξής:

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων δεν έχει εκδώσει απόφαση παραχώρησης της χρήσης του άνω χώρου στο Επιμελητήριο.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί σχετικό νόμιμο αίτημα για μια τέτοια παραχώρηση από το Επιμελητήριο, συνοδευόμενο από τοπογραφικό σχέδιο και ακριβή τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων, όπως απαιτεί ο νόμος.

3. Έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από το Επιμελητήριο, χωρίς όμως να έχει αρχίσει ακόμα την προβλεπόμενη διαδικασία.

4. Η νόμιμη διαδικασία προβλέπει την υποβολή από τους ενδιαφερομένους, μαζί με την αίτηση, του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος και της ακριβούς τεχνικής περιγραφής των υπό κατασκευή έργων, τη λήψη της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Γ.Ε.Ν και του Υ.Ε.Ν., την έκδοση απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης, την έγκριση αυτής από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία τη λήψη των αναγκαίων αδειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν στη διοργάνωση και την κατασκευή, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις (πολεοδομία, διεύθυνση εμπορίου, δήμος, τεχνικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Ν.).

5. Πραγματικά, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα που υποκρύπτει αυτή η επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωση. Πολύ περισσότερο όταν όλοι γνωρίζουν (ή πρέπει να γνωρίζουν) τη χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία της σχετικής παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιους φορείς, που χορηγούνται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου. Κυρίως όμως, ενώ γνωρίζουν ότι η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμα αρχίσει.

6. Είναι αυτονόητο ότι, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά του Επιμελητηρίου και πολύ περισσότερο στις σχέσεις του φορέα με τα μέλη του, αλλά δε δεχόμαστε να εμπλακούμε σε έριδες, προστριβές και σκοπιμότητες, από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν σοβαρά νομικά, οικονομικά και κυρίως ηθικά ζητήματα.

7. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ο τρόπος που το Ταμείο ασκεί τις αρμοδιότητές του, διέπεται από την «Αρχή της Νομιμότητας» που καλύπτει όλη την δράση της Διοίκησης. Τα «άκρα νόμιμα όρια», μέσα στα οποία πρέπει να ασκηθεί η αρμοδιότητα αυτή, ώστε να είναι νόμιμη, καθορίζονται από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.

8. Το Επιμελητήριο έχει ήδη λάβει σχετική απάντηση, με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με όλα τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση

Για το ΔΛΤ Κορινθίων

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Ι. Παππάς

Περιήλθε σε γνώση μας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2871/2.6.2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με θέμα «διοργάνωση 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» και αποδέκτες «τις επιχειρήσεις διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η Έκθεση θα
πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο σε λυόμενη αίθουσα (τέντα) στο χώρο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». Μάλιστα, το έγγραφο συνοδεύει, ως
συνημμένο, σκαρίφημα της περιοχής της χερσαίας ζώνης του λιμένα
Κορίνθου, στο χώρο «της ανάπλασης». Πρόκειται, επί της ουσίας, για
επίσημη έγγραφη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν ως
αντικείμενο δραστηριότητας τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή «της βασικής δομής των
περιπτέρων», ελάχιστου ωφέλιμου στεγασμένου χώρου 2.500 τ.μ. και «όσος
επιπλέον χώρος χρειαστεί» (έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού).

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρσης των συνεπειών του άνω εγγράφου, ενημερώνουμε τους Κορίνθιους ως εξής:

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων δεν έχει εκδώσει απόφαση παραχώρησης της χρήσης του άνω χώρου στο Επιμελητήριο.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί σχετικό νόμιμο αίτημα για
μια τέτοια παραχώρηση από το Επιμελητήριο, συνοδευόμενο από τοπογραφικό
σχέδιο και ακριβή τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων, όπως
απαιτεί ο νόμος.

3. Έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από το Επιμελητήριο, χωρίς όμως να έχει αρχίσει ακόμα την προβλεπόμενη διαδικασία.

4. Η νόμιμη διαδικασία προβλέπει την υποβολή από τους
ενδιαφερομένους, μαζί με την αίτηση, του σχετικού τοπογραφικού
διαγράμματος και της ακριβούς τεχνικής περιγραφής των υπό κατασκευή
έργων, τη λήψη της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Γ.Ε.Ν και του
Υ.Ε.Ν., την έκδοση απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης, την έγκριση αυτής
από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία τη λήψη των
αναγκαίων αδειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν στη
διοργάνωση και την κατασκευή, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις
(πολεοδομία, διεύθυνση εμπορίου, δήμος, τεχνικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Ν.).

5. Πραγματικά, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα που
υποκρύπτει αυτή η επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωση. Πολύ περισσότερο όταν
όλοι γνωρίζουν (ή πρέπει να γνωρίζουν) τη χρονοβόρα και περίπλοκη
διαδικασία της σχετικής παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιους φορείς, που χορηγούνται με
πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου. Κυρίως όμως, ενώ γνωρίζουν ότι η σχετική
διαδικασία δεν έχει ακόμα αρχίσει.

6. Είναι αυτονόητο ότι, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στα
εσωτερικά του Επιμελητηρίου και πολύ περισσότερο στις σχέσεις του φορέα
με τα μέλη του, αλλά δε δεχόμαστε να εμπλακούμε σε έριδες, προστριβές
και σκοπιμότητες, από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν σοβαρά
νομικά, οικονομικά και κυρίως ηθικά ζητήματα.

7. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ο τρόπος που το Ταμείο
ασκεί τις αρμοδιότητές του, διέπεται από την «Αρχή της Νομιμότητας» που
καλύπτει όλη την δράση της Διοίκησης. Τα «άκρα νόμιμα όρια», μέσα στα
οποία πρέπει να ασκηθεί η αρμοδιότητα αυτή, ώστε να είναι νόμιμη,
καθορίζονται από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.

8. Το Επιμελητήριο έχει ήδη λάβει σχετική απάντηση, με την
οποία, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με όλα
τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση
Για το ΔΛΤ Κορινθίων
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Ι. Παππάς

– See more at: http://korinthostv.gr/korinthiakanea/item/7673-2016-06-07-11-52-10#sthash.2CrfzvNd.dpufκξσκξσδφβν ξκωβφδ

Περιήλθε σε γνώση μας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2871/2.6.2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με θέμα «διοργάνωση 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» και αποδέκτες «τις επιχειρήσεις διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η Έκθεση θα
πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο σε λυόμενη αίθουσα (τέντα) στο χώρο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». Μάλιστα, το έγγραφο συνοδεύει, ως
συνημμένο, σκαρίφημα της περιοχής της χερσαίας ζώνης του λιμένα
Κορίνθου, στο χώρο «της ανάπλασης». Πρόκειται, επί της ουσίας, για
επίσημη έγγραφη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν ως
αντικείμενο δραστηριότητας τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορές για την κατασκευή «της βασικής δομής των
περιπτέρων», ελάχιστου ωφέλιμου στεγασμένου χώρου 2.500 τ.μ. και «όσος
επιπλέον χώρος χρειαστεί» (έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού).

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρσης των συνεπειών του άνω εγγράφου, ενημερώνουμε τους Κορίνθιους ως εξής:

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων δεν έχει εκδώσει απόφαση παραχώρησης της χρήσης του άνω χώρου στο Επιμελητήριο.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί σχετικό νόμιμο αίτημα για
μια τέτοια παραχώρηση από το Επιμελητήριο, συνοδευόμενο από τοπογραφικό
σχέδιο και ακριβή τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων, όπως
απαιτεί ο νόμος.

3. Έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από το Επιμελητήριο, χωρίς όμως να έχει αρχίσει ακόμα την προβλεπόμενη διαδικασία.

4. Η νόμιμη διαδικασία προβλέπει την υποβολή από τους
ενδιαφερομένους, μαζί με την αίτηση, του σχετικού τοπογραφικού
διαγράμματος και της ακριβούς τεχνικής περιγραφής των υπό κατασκευή
έργων, τη λήψη της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Γ.Ε.Ν και του
Υ.Ε.Ν., την έκδοση απόφασης του Δ.Σ. περί παραχώρησης, την έγκριση αυτής
από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία τη λήψη των
αναγκαίων αδειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν στη
διοργάνωση και την κατασκευή, όπως ορίζουν οι ειδικές διατάξεις
(πολεοδομία, διεύθυνση εμπορίου, δήμος, τεχνικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Ν.).

5. Πραγματικά, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα που
υποκρύπτει αυτή η επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωση. Πολύ περισσότερο όταν
όλοι γνωρίζουν (ή πρέπει να γνωρίζουν) τη χρονοβόρα και περίπλοκη
διαδικασία της σχετικής παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιους φορείς, που χορηγούνται με
πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου. Κυρίως όμως, ενώ γνωρίζουν ότι η σχετική
διαδικασία δεν έχει ακόμα αρχίσει.

6. Είναι αυτονόητο ότι, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στα
εσωτερικά του Επιμελητηρίου και πολύ περισσότερο στις σχέσεις του φορέα
με τα μέλη του, αλλά δε δεχόμαστε να εμπλακούμε σε έριδες, προστριβές
και σκοπιμότητες, από τις οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν σοβαρά
νομικά, οικονομικά και κυρίως ηθικά ζητήματα.

7. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, ο τρόπος που το Ταμείο
ασκεί τις αρμοδιότητές του, διέπεται από την «Αρχή της Νομιμότητας» που
καλύπτει όλη την δράση της Διοίκησης. Τα «άκρα νόμιμα όρια», μέσα στα
οποία πρέπει να ασκηθεί η αρμοδιότητα αυτή, ώστε να είναι νόμιμη,
καθορίζονται από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.

8. Το Επιμελητήριο έχει ήδη λάβει σχετική απάντηση, με την
οποία, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με όλα
τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση
Για το ΔΛΤ Κορινθίων
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Ι. Παππάς

– See more at: http://korinthostv.gr/korinthiakanea/item/7673-2016-06-07-11-52-10#sthash.2CrfzvNd.dpuf