Θετικός ο Μάρτιος για τον ελληνικό τουρισμό

0
10
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Στα περυσινά επίπεδα παρέμειναν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά
το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίθετα, οι
συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών στο α’ τρίμηνο περιορίστηκαν
κατά 6,2%.

Ο Μάρτιος, πάντως, εξελίχθηκε θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, καθως
οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι
αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ σημειώθηκε
αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,6%. Προφανώς, συμβολή σε
αυτήν τη θετική εξέλιξη διαδραμάτισε το Πάσχα των καθολικών.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το Μάρτιο έφτασαν στα 220,6
εκατ. ευρώ, έναντι 203,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ οι
εισπράξεις στο α΄τρίμηνο ήταν 515,4 εκατ. ευρώ, έναντι 516 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Αναλυτικά τα στοιχεία

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάρτιο
του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 64 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, αύξηση κατά 8,2%
κατέγραψαν το Μάρτιο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, έναντι 204 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο
μήνα του 2015. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στις ταξιδιωτικές πληρωμές
κατά 13,7% (Μάρτιος 2016: 159 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 139 εκατ. ευρώ).
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων
κατά 2,5%, καθώς και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,6%.
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
αντιστάθμισαν κατά 4,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν
κατά 18,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε
πλεόνασμα 90 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,7% έναντι πλεονάσματος 80
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη
μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,6%
σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1 εκατ. ευρώ ή
0,1%. H μικρή μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη
μείωση των αφίξεων κατά 6,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε
κατά 6,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
αντιστάθμισαν κατά 2,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν
κατά 12,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις 

Το Μάρτιο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 7,2% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους
των χωρών της ΕΕ-28 (Μάρτιος 2016: 110 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 103
εκατ. ευρώ), όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός
της ΕΕ-28, που αυξήθηκαν κατά 9,5% (Μάρτιος 2016: 104 εκατ. ευρώ,
Μάρτιος 2015: 95 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των
χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους
χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 13 εκατ. ευρώ ή 29,7%,
καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν
κατά 9,6% (Μάρτιος 2016: 53 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 59 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών,
οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 15,2% και διαμορφώθηκαν
στα 19 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27,9% και
διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 40,0% παρουσίασαν και οι
εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25 εκατ.
ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 179,5%
παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8
εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν
στα 24 εκατ. ευρώ. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
εμφάνισαν μικρή μείωση κατά 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 515 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται
στη μείωση κατά 5,4% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28,
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 258 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από
κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 6,0% και
διαμορφώθηκαν στα 247 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από
κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 144 εκατ. ευρώ,
δηλαδή μειώθηκαν κατά 6,9%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 3,4% και
διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,4% και
διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία
αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι
εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,5%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28,
αύξηση κατά 44,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά
28,6% και διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (1)

Η εισερχόμενη κίνηση το Μάρτιο του 2016 διαμορφώθηκε στις 629 χιλ.
ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των
αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 1,9% και των αφίξεων από τις
λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 3,4%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από
τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 139 χιλ. ταξιδιώτες,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28
εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μικρή μείωση κατά 0,3% (Μάρτιος 2016:
224 χιλ., Μάρτιος 2015: 225 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 14,5%
και διαμορφώθηκαν στις 48 χιλ. ταξιδιώτες και αυτές από τη Γαλλία
αυξήθηκαν κατά 28,8% και διαμορφώθηκαν στις 17 χιλ. ταξιδιώτες. Οι
αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 37,3% και διαμορφώθηκαν
στις 48 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28,
αύξηση κατά 523,6% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στις 10 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν
κατά 34,6% και διαμορφώθηκαν στις 33 χιλ. ταξιδιώτες
.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016
μειώθηκε κατά 6,2% και διαμορφώθηκε στις 1.621 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι
1.728 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Κατά την
επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28
διαμορφώθηκε στις 926 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Επίσης, οι αφίξεις από
τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 695 χιλ. ταξιδιώτες,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του
ευρώ αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός
της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 15,7%.

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5,5% και
διαμορφώθηκαν στις 118 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία
αυξήθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στις 40 χιλ. ταξιδιώτες. Οι
αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν
στις 107 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της
ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 134,9% και διαμορφώθηκαν
στις 20 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση
κατά 28,9% και διαμορφώθηκαν στις 62 χιλ. ταξιδιώτες.

(1) Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν
περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από
την Έρευνα Συνόρων.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn