ΦΠΑ: Πόσο θα επιβαρυνθεί ο κάθε κλάδος

0
18

Στα
437 εκατ. ευρώ φτάνει ο λογαρισμός από την αύξηση του ΦΠΑ κατά 1%  με
τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να πέφτει στους κλάδους του χονδρικού-λιανικού
εμπορίου αλλά και την αγορά των αυτοκινήτων.

Πλήγμα θα δεχτούν ο τουρισμός και η εστίαση ενώ το επιπλέον κόστος
στις μεταφορές θα μετακυλιστεί στις τελικές τιμές καταναλωτή. Οι
επιβαρύνσεις σε βασικούς τομείς καταγράφονται από το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΣΕ, η
οποία εκτιμά ότι τα έσοδα θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία και δεν θα
υπάρξουν τα αναμενόμενα οφέλη. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος
της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης ατα 87 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών  στο
Δημόσιο το 19% δηλαδή, τα 17 δις ευρώ προέρχονται από ανείσπρακτο ΦΠΑ;
Κανείς δεν είδε ότι όταν ο ΦΠΑ ήταν στο 19% το κράτος εισέπραττε 16,3
δις ευρώ, όταν ήταν 21% εισέπραττε 14,4  δις  ευρώ και με 23% το ποσό
έπεσε στα 13, 7 δις ευρώ; Δεν γνωρίζει η Κομισιόν ότι το «VAT GAP» στην
Ελλάδα ανέρχεται στο 33% με «ετήσιο κενό ΦΠΑ» 6,7 δις ευρώ, ενώ ο μέσος
όρος  στην ΕΕ των 28 είναι 16%.

Εμπόριο

Η σωρευτική δημοσιονομική απόδοση της νέας αύξησης ΦΠΑ στους κλάδους
του Χονδρικού, Λιανικού Εμπορίου αλλά και σε εκείνον των Αυτοκινήτων για
το τρέχον έτος προσεγγίζει τα 389 εκ. ευρώ σε σύνολο 437 εκ. για όλο το
2016  συνυπολογιζομένης βεβαίως και της επίδρασης των ήδη εφαρμοσθέντων
μέτρων του προηγούμενου Ιουλίου. Το μεγαλύτερο βάρος θα κληθεί να
σηκώσει το Χονδρικό Εμπόριο (+222 εκ. ευρώ), ενώ ιδιαίτερα επιζήμιες θα
είναι οι επιπτώσεις στην κατανάλωση χιλιάδων αγαθών ευρείας κατανάλωσης,
όπως τα συσκευασμένα προϊόντα και τρόφιμα  (κυρίως σε Supermarkets), τα
καύσιμα, η ένδυση και υπόδηση και μία σειρά παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως
οι ιατρικές, καλλιτεχνικές κ.α. Σε κάθε περίπτωση, η επιλεχθείσα
πρακτική της αδιάκριτης και  οριζόντιας επιβάρυνσης εκτιμάται πως θα δεν
θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς όχι μόνο θα οξυνθεί το
φαινόμενο της φοροδιαφυγής αλλά ταυτόχρονα θα οδηγηθούν σε μαρασμό
χιλιάδες επιχειρήσεις.

Τουρισμός- εστίαση

Οι επικείμενες επιβαρύνσεις λόγω αυξημένου ΦΠΑ τόσο στον κλάδο του
Τουρισμού (436 εκ. ευρώ συνολικά έσοδα από ΦΠΑ το 2016) όσο και σε
εκείνον της Εστίασης (μετάταξη στο 24% και είσπραξη επιπλέον 36 εκ. ευρώ
την περίοδο 2016/2015), θα οδηγήσουν στην απεμπόληση πληθώρας εθνικών
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην ασύμμετρη επιβάρυνση του μέσου
καταναλωτή.

Οδικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές

Η επιβολή συντελεστή ΦΠΑ 24% αναμένεται πως θα προκαλέσει κατακόρυφη
άνοδο και στο κόστος των οδικών και των ακτοπλοϊκών μεταφορών. Είναι
δεδομένο πως η αύξηση του σχετικού φόρου  θα μετακυλιστεί αποκλειστικά
και μόνο στο επιβατικό κοινό (+40 εκ. ευρώ επιβαρύνσεις το 2016),
προκαλώντας μείωση της ζήτησης και απώλεια των επιπρόσθετων
προσδοκώμενων κρατικών φορολογικών εσόδων.  Δεν θα πρέπει να διαφεύγει
της προσοχής μας πως ο συντελεστής ΦΠΑ στα μεταφορικά μέσα αυξήθηκε
πέρυσι τον Ιούλιο  από 13% σε 23%, με συνέπεια την αξιοσημείωτη άνοδο
της τιμής των επιβατικών εισιτηρίων.

Νησιά

Μία παράμετρος που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς συνδέεται με την
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και την
εξομοίωσή του με εκείνο της υπόλοιπης Επικράτειας. Μετά τη Ρόδο, τη
Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο και τη  Σκιάθο που απώλεσαν τον
προηγούμενο Οκτώβριο τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ακλουθούν, από 1ης
Ιουνίου, τα νησιά Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος,
Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος. Οι κάτοικοι της νησιωτικής
Ελλάδας θα βιώσουν μία δραματική συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου
εισοδήματός τους, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στο συγκριτικά  αυξημένο,
σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα, κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν.