Στα επιμελητήρια προγράμματα ΕΣΠΑ

0
28


O
Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο Πρόεδρος
του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) Θωμάς – Φωκίωνας Αλγιανάκογλου, υπέγραψαν σήμερα
σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών
ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα –
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, 2014-2020).Παρόντες στην υπογραφή
ήταν οι αντιπρόεδροι του ΕΦΕΠΑΕ Νανόπουλος Βασίλης και Αλιφιεράκης
Μανώλης καθώς και ο γενικός διευθυντής Αλέκος Μακρής .
Ο
Υφυπουργός δήλωσε: «Στόχος του έργου
είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση όλων των προγραμμάτων
κρατικών ενισχύσεων που θα υλοποιηθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Το
Υπουργείο Οικονομίας, όλο το προηγούμενο διάστημα, προχώρησε σε μια σειρά από
τεχνικές παρεμβάσεις εξασφαλίζοντας την απόλυτη διαφάνεια και την απλοποίηση
των διαδικασιών κατά τη φάση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Οι
παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διάθεση των
πόρων του νέου ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία. Σ΄ αυτό το νέο πλαίσιο
διαχείρισης ο ΕΦΕΠΑΕ ως ενδιάμεσος φορέας καλείται να συνεισφέρει. Είμαστε
βέβαιοι ότι με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει θα ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
».
Ο
Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ δήλωσε: «Ο ΕΦΕΠΑΕ ως
ενδιάμεσος φορέας αναλαμβάνει σήμερα την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ
υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και σύμφωνα με τους κανόνες της
Ε.Ε. Όπως και στην προηγούμενη περίοδο θα φροντίσουμε να υλοποιηθούν σωστά τα
προγράμματα με την τεχνογνωσία που έχουμε προς όφελος των επενδυτών και της ελληνικής
οικονομίας
».
Ο
αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος
επεσήμανε ότι ,  η διαχείριση του προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία από τα έμπειρα στελέχη και
τη διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ ,  διασφαλίζει
στις επιχειρήσεις με  διαφάνεια , αντικειμενικότητα
και αξιοπιστία  μια αδιάβλητη αξιολόγηση
και συνεχή κατόπιν υποστήριξη στην υλοποίηση και αποπληρωμή της επιδότησης των
επενδυτικών σχεδίων  που τόσο έχει ανάγκη
η χώρα και η οικονομία αυτή την περίοδο .