Επιμελητήριο Κορινθίας: Όταν μιλούν οι αριθμοί, τα πολλά λόγια περισσεύουν…

0
39

Τα εξαιρετικά αντανακλαστικά της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κορινθίας , εν μέσω μάλιστα της διπλής κρίσης (οικονομικής και υγειονομικής) , αποτυπώνονται πέραν πάσης αμφισβήτησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2020.

Οι διαπιστώσεις σχετικά με τον Ισολογισμό του Επιμελητηρίου είναι οι εξής: 

  1. Αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων κατά 477.328,82 € , που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 230%! από 206.637  σε 682.966

  2. Η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη της τάξεως των 108.314,72 € έναντι ζημιών στην χρήση του 2019 ποσού 70.283,25€

  3. Αύξηση των οργανικών εσόδων του Επιμελητηρίου σε σχέση με το 2019 κατά 821.464,59 €

Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα πως το  2020 το Επιμελητήριο Κορινθίας κατάφερε να απορροφήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους και μέσω της Αναπτυξιακής του Εταιρείας να υλοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα, που αποδεικνύουν ότι την αίγλη και την επιτυχία την δίνουν οι πράξεις που ανιδιοτελώς τιμούν τον επιμελητηριακό θεσμό και δείχνουν ποιοι διοικούντες είναι καθοριστικοί και καταλυτικοί παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξης.

   Παναγιώτης Πιτσάκης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας