Streetlife

Απεπέμφθη με σοβαρότατες καταγγελίες ο λογιστής της ΔΑΕΚ, αλλά παραμένει πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής!

Ο λόγος για τον Μιχάλη Κλεπετσάνη, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, μάχιμο λογιστή σε πολλές Κορινθιακές επιχειρήσεις.  Το 2019 συμμετείχε ως υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές με την Συμμαχία Πολιτών του Β.Νανόπουλου. Λόγω της εκτίμησης του Δημάρχου προς το πρόσωπό του αλλά και της επαγγελματικής του επάρκειας, αξιοποιήθηκε συνάπτοντας σύμβαση με τη Δημοτική  Ανώνυμη  Εταιρεία Κορίνθου ΔΑΕΚ, προκειμένου να παράσχει λογιστικές υπηρεσίες.

Με απόφαση όμως του Προέδρου της ΔΑΕΚ  Παναγιώτη Καρσιώτη, στις 22 Ιανουαρίου 2021 διεκόπη η σύμβαση με το λογιστικό γραφείο του κυρίου Κλεπετσάνη κατηγορώντας τον για επαγγελματική ανεπάρκεια!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει  «για μη γνώση του αντικείμενου κατάρτισης ισολογισμού εταιρείας, συνεχή λογιστικά λάθη, παραλείψεις λογιστικών διαδικτυακών ενημερώσεων και πληροφόρησης των οικονομικών υπηρεσιών καθώς και ολιγωρία ενημέρωσης των λογιστικών εξελίξεων για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολλές φορές εκτεθειμένη».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της ΔΑΕΚ
Νο 1
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17
Την 22/01/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 1
ΘΕΜΑ:
Στην Κόρινθο σήμερα ημέρα 22/01/2021 και ώρα 2.00 μ.μ. συνήλθε το νέο
Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.) ύστερα από την
με αριθμό 1/ 15-01-2021 πρόσκληση του πρόεδρου του ΔΣ , η οποία
επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δ.Σ. Έγινε διαπίστωση νόμιμης
απαρτίας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡ.
2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΔΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
9. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10.ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.ΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
1.Έγκριση αμοιβής λογιστικού γραφείου από 01/09/2020 μέχρι 31/12/2020
το ποσό των 2.080,00 ( δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ ).
2. Λήξη σύμβασης με το λογιστικό γραφείο του κ. Κλεπετσάνη Μιχαήλ κατόπιν
εντολής Προέδρου για μη γνώση του αντικείμενου κατάρτισης ισολογισμού
εταιρείας, συνεχή λογιστικά λάθη, παραλείψεις λογιστικών διαδικτυακών
ενημερώσεων και πληροφόρησης των οικονομικών υπηρεσιών καθώς και
ολιγωρία ενημέρωσης των λογιστικών εξελίξεων για την ομαλή λειτουργία της
εταιρείας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολλές φορές εκτεθειμένη.
3. Έγκριση αμοιβής εργαζομένων από 01/09/2020 μέχρι 31/12/2020 με
σύμβαση ορισμένου χρόνου (μισθοδοσία κλπ.) το ποσό των 3.744,00(τριών
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ).

Από την πλευρά του ο κ.Κλεπετσάνης κάνει λόγο για συκοφαντία από τον πρόεδρο της ΔΑΕΚ και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. Χαρακτηριστικά αναφέρει:

Μεγάλη υπόθεση η τσίπα στον άνθρωπο!

Επ’ ευκαιρία: Αλήθεια ποιός κάνει κουμάντο στην Δ.Α.Ε.Κ. , ο πρόεδρος η ο συνταξιούχος;

Ποιος υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα της ο πρόεδρος η ο συνταξιούχος ;

Πως αμείβεται ο συνταξιούχος;¨

Πρόεδρε της Δ.Α.Ε.Κ. Παναγιώτη Καρσιώτη:

Διέδωσες αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα η το μέλλον μου. Σε καλώ όπως αποκαταστήσεις την αλήθεια εντός είκοσι ημερών από σήμερα ,ειδάλλως θα προχωρήσω σε ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο 920…….

                                        Αυτά προς το παρών

          ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ…………..   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Κλεπετσάνης είναι επίσης Πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Κορινθίων. Εύλογο είναι λοιπόν το ερώτημα που γεννιέται, για το πώς από τη μία απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Δημάρχου Κορινθίων (παραμένοντας πρόεδρος) και από την άλλη αποπέμπεται από την ΔΑΕΚ;

Ερώτηση στην οποία ασφαλώς πρέπει να απαντήσει ο κύριος Νανόπουλος!

Exit mobile version