Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων

0
42

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση για το νέο Διοικητήριο στη Κόρινθο

 2. Σύναψη σύμβασης με Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) προσωρινής παραχώρησης προς χρήση τμήματος εκτάσεως 10000τ.μ., με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων

 3. Μίσθωση από ΤΕΘΑ χώρου σύμφωνα με το με αριθμ. Φ.914.2/17/7/4734/13-9-2018 έγγραφο

 4. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2020

 5. Επανάληψη δημοπρασίας για την αγορά οικοπέδου –ακινήτου εντός οικισμού Κοινότητας Εξαμιλίων για κατασκευή δημοτικού σχολείου

 6. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

 7. Έκπτωση του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» αρ. μελέτης 71/2017

 8. Αίτημα Αϊδονίτσας Χριστοφυλάκη του Κων/νου, Γεωργίας Χριστοφυλάκη του Κων/νου και Ευστάθιου Χριστοφυλάκη του Κων/νου, για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος για αποζημίωση απαλλοτρίωσης, λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» στη Κόρινθο

 9. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 414/2020)

 10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020

 11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020

 12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (ΑΟΕ 361/2020)

 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου

 14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου

 15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου

 16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου

 17. Ηλεκτροδότηση κτιρίου στέγασης νέων γραφείων του Τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Κορινθίων

 18. Αίτημα χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Κολοκοτρώνη 59, στην Κόρινθο

 19. Αίτημα έγκρισης εισόδου – εξόδου μονάδας αποθήκευσης και διανομής προϊόντων του Μιχαήλ Κυρ. Κεφερλή στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΛΙΘΑΡΙ» της Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 20. Αίτημα χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο επί της οδού Νοταρά 49 στη Κόρινθο.

 21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ για τον δικαιούχο»

 22. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»

 23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»

 24. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»

 25. Έγκριση εισόδου-εξόδου εγκατάστασης Σπύρου και Μάριου Πετρόπουλου στη θέση «Μεσσαριά» Κοινότητας Περιγιαλίου.

 26. Ονομασία ανωνύμου οδού στον οικισμό Κάτω Αλμυρής (περιοχή Κοκκώσι)

 27. Μετονομασίας της οδού 61ης περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου

 28. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών Κοινότητας Γαλατακίου

 29. Αίτημα Ξένου Διονυσίας του Νικολάου, σπουδάστριας ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο

 30. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον πεζόδρομο Πυλαρινού & Εθν. Αντίστασης για προώθηση προϊόντος.

 31. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου για αθλητική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 32. Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του Δήμου για τη στέγασή τους

 33. Επί του από 2-9-2020 (αρ. πρωτ. Δήμου 260084/4-9-2020) εγγράφου της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Κορινθίας για ανεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου στη Κοινότητα Χιλιομοδίου για τη στέγαση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου.

 34. Αναγκαιότητα ανέγερσης μνημείου του Απ. Παύλου, στη πλατεία Παν. Τσαλδάρη

 35. Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων

 36. Επικαιροποίηση της αριθμ. 319/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη φύλαξη Δημοτικών χώρων (Security)

 37. Συζήτηση σχετικά με την αθλητική εγκατάσταση (Γήπεδο) Συνοικισμού

 38. Διοικητική αποβολή της Cuco Άννα (περίπτερο Νοσοκομείου) δυνάμει των αποφάσεων αρ. Ν51/2018 και 14/2020 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής