Συνεδριάζει την Τρίτη 21η Ιουλίου το Δ.Σ. Λουτρακίου-Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων

0
45

Συνεδριάζει την Τρίτη 21η Ιουλίου το Δημοτικό συμβούλιο Λουτρακίου-Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
2.Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν
παραίτησης.
3.Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.
4.Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού του
Δήμου μας κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.
5.Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής εξέτασης
αιτήσεων κατοίκων Δήμου μας για οικονομική ενίσχυση, κας ΚΟΝΤΗ
Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.
6.Λήψη Απόφασης για:
1α) Καθορισμό αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για
παρασκευή & διάθεση πρόχειρων γευμάτων

1β) Καθορισμό αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα
χορηγηθούν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.
2) Προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων & έκτασης αυτών για την άσκηση των ανωτέρω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
3) Προσδιορισμό χρονικής διάρκειας για την άσκηση τους.
4) Καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
7.Έγκριση ή μη συνεργασίας του Δήμου με την Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD-SAVING LIVES" στα πλαίσια του Προγράμματος "Είμαστε Οικογένεια – Covid -19".