Γ. Μουρούτσος: Άμεση ολοκλήρωση των έργων στην πλατεία «Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»

0
97

Με σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πνοής Δημιουργίας Γ.Μουρούτσος, αναφέρεται στο ενδεχόμενο παράτασης στην εκτέλεση των έργων ανάπλασης της πλατείας «Π.Τσαλδάρη», τονίζοντας ότι πρέπει να αποδοθεί άμεσα στους Κορίνθιους πολίτες!

«Την 02/07/2020 συμμετείχα στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, ως αναπληρωματικό μέλος.
Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ».

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την δική μου ψήφο, ήταν σύμφωνη με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και προσδιορίστηκε στη μη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, με τη ρητή επιφύλαξη για τις εκ του νόμου ενέργειες.
Ως μόνος χρόνος παράτασης πλέον που μπορεί να προσμετρηθεί είναι αυτός της «Οριακής Προθεσμίας», όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016, άρθρο 147 § 7.
Είναι πλέον σαφές ότι για την κορινθιακή κοινωνία δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια καθυστέρησης.

Η κεντρική πλατεία της πόλης της Κορίνθου πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες της.
Το ποσοστό του εκτελεσμένου έργου, το οποίο όπως με ενημέρωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ανέρχεται σε 35% περίπου, είναι πολύ μικρό για το χρόνο που έχει παρέλθει.

Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και εν μέσω της πανδημίας οι εργασίες έπρεπε να εκτελούνται κανονικά, αφού δεν υπήρξε καμία αναστολή ή διακοπή οικοδομικών εργασιών, λόγω Covid 19, για έργα που εκτελούνται από τους ΟΤΑ.

Δε θα πρέπει όμως να μείνει ασχολίαστη η μη ορθή διαχείριση, από πλευράς του Δήμου, σε σχέση με την οριοθέτηση και την κατανομή των εκτελούμενων εργασιών επί όλου του έργου.
Πιο συγκεκριμένα πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά την περίοδο που οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα ήταν κλειστά, λόγω του lockdown, ο Δήμος όφειλε να παρέμβει και να επιδιώξει να γίνουν οι προβλεπόμενες από το έργο αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης, επί των οδών Ερμού και Κύπρου, ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον επαπειλούμενη ζημία για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις υπό ανάπλαση περιοχές της πόλης της Κορίνθου».

Γιώργος Μουρούτσος
Δημοτικός Σύμβουλος Πνοής Δημιουργίας