Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Κορινθίων την Τετάρτη 27 Μαΐου

0
35
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Με δεκατέσσερα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020:

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες έτους 2020
 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση των πράξεων:

α)΄΄Καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως «Αγία Άννα – Συνοικισμός» και

β)’’Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού αποζημιώσεων ένθεν και ένθεν του ρέματος Ξηριά της Κοινότητας Κορίνθου από την οδό  Γ. Παπανδρέου έως την οδό Πατρών’’

 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (χρησαμένου πράγματος) του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθμ. 25/217/21-5-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, περί αποδοχής δωρεάν παραχώρηση τμημάτων ακινήτων για χρήση εγκατάστασης πυροσβεστικών σταθμών από την ΔΙ.Π.Υ.Ν Κορινθίας
 2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (χρησαμένου πράγματος) του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθμ. 25/218/21-5-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, περί αποδοχής δωρεάν παραχώρηση τμημάτων ακινήτων για χρήση εγκατάστασης πυροσβεστικών σταθμών από την ΔΙ.Π.Υ.Ν Κορινθίας
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
 7. Αιτήματα καταβολής σε δόσεις (με προκ/λη 30%) για κοινόχρηστο χώρο
 8. Επιχορηγήσεις εθελοντικών συλλόγων-οργανώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
 9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την υπό σύσταση επιτροπή για τον έλεγχο καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων, για την ανέγερση διδακτηρίων
 10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία συμβούλου υποστήριξης του δήμου για την ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού και πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού
 11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορινθίων»
 12. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της υπαλλήλου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων e.deli@korinthos.gr, αποστέλλοντας  συμπληρωμένο με την ψήφο τους,  το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn