Τι συμβαίνει με τον προυπολογισμό του δήμου Βέλου-Βόχας;

0
11
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Βρισκόμαστε στα μέσα Ιανουαρίου και ο μοναδικός δήμος που δεν έχει ψηφίσει τον προυπολογισμό του είναι ο δήμος Βέλου-Βόχας.

Ο αρμόδιος των Οικονομικών αντιδήμαρχος κ.Τρωγάδης αν και είναι σχεδόν μονιμος στην θέση αυτή τα τελευταία 10 χρόνια μέχρι στιγμής αδυνατεί να κλείσει τους κωδικούς και να ισοσκελίσει τον προυπολογισμό.

Ο πιο σημαντικός λόγος έχει να κάνει με την έλλειψη πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι εύκολο να περάσουν τροποποιήσεις, από τους δημοτικούς συμβούλους,μέσα στο 2020..!

Ετσι ο κ.Τρωγάδης  έχει μπλέξει άσχημα αφού:

Πρέπει από την μία να ικανοποιήσει τα αιτήματα του δημάρχου και των αντιδημάρχων για μικροέργα αλλά να αφήσει ανοικτές τις πόρτες για απευθείας αναθέσεις. Η αγωνία όλων είναι μέσα σε κωδικούς για έργα αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αναθέσεις.

Από την άλλη φοβάται μην καταθέσει δικό της προυπολογισμό η αντιπολίτευση η οποία θα τον περάσει κιόλας επειδή έχει πλειοψηφία και μετά θα αρχίσουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα για την δημοτική αρχή, που πολλά θα είναι ανυπέρβλητα.

Τι λέει ο νόμος για τον προυπολογισμό:

Άρθρο 186 – Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

  1. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι` αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Εχει περάσει ήδη ένας μήνας από την ημερομηνία που έπρεπε να είχε ψηφιστεί ο προυπολογισμός και ακόμα δεν έχει κατατεθεί σχέδιο από τον κ.Τρωγάδη.

Μπορεί η αντιπολίτευση να καταθέσει διαφορετικό σχέδιο;

Το ορίζει και αυτό ο νόμος στο ίδιο άρθρο 186:

  1. Εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις ανά κωδικό αριθμό, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή και σε συνδυασμό με άλλους κωδικούς αριθμούς εσόδων ή/και δαπανών, οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για την κατάρτιση των εναλλακτικών προτάσεων. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι η αντιπολίτευση σύμφωνα με όσα διαρρέουν θα καταθέσει δικές της στοχευμένες προτάσεις σε κωδικούς ειδικά που..»παράγουν απευθείας αναθέσεις» και όχι μόνο…!

Είναι δεδομένο ότι όταν δεήσει και τελειώσει το σχέδιο ο κ.Τρωγάδης και αυτό πάει στο δημοτικό συμβούλιο θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης.!

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn