Καθαρισμός ακτής & καταγραφή απορριμμάτων στα Καλάμια

0
2
Καθαρισμός ακτής-καταγραφή απορριμμάτων στην Kόρινθο

Η ΟΖΟΝ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας
και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο Αρίων»
ανακοινώνουν τη διενέργεια δράσης καθαρισμού και καταγραφής απορριμμάτων
στην ακτή Καλάμια της Κορίνθου,την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου,στην παραλία μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο.

Ώρα συγκέντρωσης 9:30 το πρωί.

Στο πλαίσιο της δράσης,
καλούνται εθελοντές να συμμετάσχουν και να αποτελέσουν μέρος
του ερευνητικού προγράμματος για τα απορρίμματα στον Κορινθιακό κόλπο.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η συλλογή εποχικών δεδομένων για τη συσσώρευση των απορριμμάτων
στη θάλασσα και τις ακτές του Κορινθιακού
• Η εκπαίδευση των εθελοντών και η πιστοποίηση της ικανότητας και γνώσης τους
• Η δημιουργία δικτύου ικανών συνεργατών με περιβαλλοντική ευαισθησία
για την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων
προστασίας και αποκατάστασης του Κορινθιακού