Καθαρίζουν την παραλία Καλάμια σήμερα

0
0

Προγραμματισμένη δράση καθαρισμού και καταγραφής απορριμμάτων στα Καλάμια Κορίνθου την Δευτέρα 1 Απριλίου με ώρα συγκέντρωσης 09:00 μπροστά από το 5ο Δημοτικό Κορίνθου.

Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται εθελοντές να συμμετάσχουν και να αποτελέσουν μέρος του ερευνητικού προγράμματος για τα απορρίμματα στον Κορινθιακό κόλπο.

Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν στις μεθόδους καταγραφής καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση ομάδων καταγραφής.

Στόχοι μας είναι:
• Η συλλογή εποχικών δεδομένων για τη συσσώρευση των απορριμμάτων στη θάλασσα και τις ακτές του Κορινθιακού
• Η εκπαίδευση των εθελοντών και η πιστοποίηση της ικανότητας και γνώσης τους
• Η δημιουργία δικτύου ικανών συνεργατών με περιβαλλοντική ευαισθησία για την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων προστασίας και αποκατάστασης του Κορινθιακού

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου
και τη συμμετοχή της ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση,
το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης
του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο Αρίων»,
τον Οικιστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ»
τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ,
και το Σύλλογο Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας «Κρισσαίος»,
στα πλαίσια της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη του Κορινθιακού κόλπου,
μετά την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000.

Για ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου,
επερχόμενες δράσεις και συμμετοχή εθελοντών σε αυτές,
το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.ozon-ngo.gr/korinthiakos