Γκίκας | Η αειφορική διαχείριση των δασών μας

0
42

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ | 21η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Την 21η Μαρτίου κάθε έτους συμπίπτει η εαρινή ισημερία με την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, ως ημέρα προβληματισμού σχετικά με τον ρόλο και την αξία των δασών και γενικότερα των χερσαίων οικοσυστημάτων στην διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.

Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν την θεμελιώδη συνιστώσα του περιβάλλοντος, είναι τα φίλτρα και οι συντελεστές για ποιοτικότερο περιβάλλον τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα άλλα έμβια όντα. Συνεισφέρουν στον άνθρωπο σε πολυποίκιλα πεδία αλληλένδετα μεταξύ τους σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τα δάση προσφέρουν ξυλεία, βιομάζα, ρητίνη, φελλό και άλλα πολλά μη ξυλώδη προϊόντα τα οποία είναι αξιοποιήσιμα για την εγχώρια οικονομία, παράλληλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Προσφέρουν επίσης θέσεις εργασίας και μάλιστα παγκοσμίως υπολογίζονται σε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι

Μέσα από την διαδικασία της φωτοσύνθεσης παράγουν και απελευθερώνουν οξυγόνο, δεσμεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα. Το τελευταίο αποτελεί το κυριότερο αέριο που συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης και έχει ως συνέπεια την δημιουργία του ‘’φαινόμενου του θερμοκηπίου’’.

Τα δάση επιτελούν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της. Συμβάλλουν στο φιλτράρισμα της ατμόσφαιρας, στην προστασία του εδάφους, στην αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων, στην προστασία οικισμών και υποδομών, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και βελτιώνουν την ποιότητα του νερού. Επίσης συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας στα χερσαία οικοσυστήματα και μείωση της έντασης των ισχυρών ανέμων. Στον σύγχρονο άνθρωπο προσφέρουν την δυνατότητα ψυχικής ισορροπίας μέσα από την δασική αναψυχή, και τον οικοτουρισμό.

Σήμερα έπειτα και από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε στην χώρα μας, απαιτείται να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης των ποικίλων προβλημάτων των δασικών οικοσυστημάτων τόσο σε διοικητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο μέσω της ανάληψης των απαιτούμενων πολιτικών πρωτοβουλιών. Αυτές θα πρέπει να τείνουν στην αναδιάρθρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τον ρόλο που θα διαδραματίσουν αυτές τα επόμενα χρόνια. Απαιτείται η δημιουργία τμημάτων αειφορικής διαχείρισης, ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας των χερσαίων οικοσυστημάτων προς όφελος της κοινωνικού συνόλου στο διηνεκές. Αξιοποίηση του δασολογικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας στην στελέχωση των υπηρεσιών αυτών.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πληγεί βάναυσα, τα τελευταία χρόνια από τις δασικές πυρκαγιές του έτους 2007 και παλαιότερων ετών οι οποίες κατέστρεψαν πολύ μεγάλο τμήμα από τον δασικό της πλούτο, προκαλώντας σοβαρή και ίσως ανεπανόρθωτη ζημία στην οικολογική ισορροπία. Γι’ αυτό απαιτείται η άμεση στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δασαρχεία, Ο.Τ.Α.) με το απαραίτητο δασολογικό προσωπικό για την ανασύσταση του χαμένου δασικού πλούτου που αποτελεί την ασπίδα στην επερχόμενη ερημοποίηση. Την άμεση μελέτη και στην συνέχεια χρηματοδότηση και κατασκευή έργων όπως: αναδασώσεις, περιποίηση υπαρχόντων αναδασώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ορεινά υδρονομικά, διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων και δρόμων, αξιοποίηση ορεινών όγκων για αναψυχή (μονοπάτια, ποδηλατόδρομοι, θεματικό τουρισμό).

Η αειφορική διαχείριση των δασών μας αποτελεί όχι μόνο απαίτηση από Παγκόσμια Φόρουμ του ΟΗΕ (UNFF) , Υπουργικές Συνόδους (Forest Europe) και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και αδήριτη εθνική ανάγκη για την ορθή εφαρμογή της.

Με τέτοιες πολιτικές μπορούμε σίγουρα να συμβάλλουμε έτσι ώστε η 21η Μαρτίου κάθε χρόνο να είναι ημέρα γιορτής για όλους μας και αληθινή Ημέρα των Δασών.

Αθανάσιος Γκίκας

Αντιπεριφερειάρχης

Πρωτογενούς Τομέα & Δασικής Πολιτικής

Περιφέρειας Πελοποννήσου