Αυξήσεις-«φωτιά» για 250.000 επαγγελματίες

0
5

Η δυσμενής εξέλιξη αφορά γιατρούς, φαρμακοποιούς μηχανικούς και δικηγόρους οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν, κατ’ ελάχιστο, 167 ευρώ για κύρια ασφάλιση και καθόλου εισφορές επικουρικής και εφάπαξ.

Εφεξής, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» θα έχουν να πληρώνουν τα μηνιαία ασφάλιστρα για την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ, τα χρωστούμενα του 2017 και του 2018, αλλά και την αυξημένη κατώτατη εισφορά για την κύρια σύνταξη, που θα υπολογιστεί στη βάση του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού.

Εως και 117% η αύξηση

Με τα νέα δεδομένα το σύνολο των επιβαρύνσεων αυξάνεται έως και κατά 117% σε σχέση με ό,τι κατέβαλλαν ως τώρα.

Συγκεκριμένα, κατά το ίδιο δημοσίευμα, για τους μηχανικούς και δικηγόρους ο λογαριασμός του Απριλίου υπολογίζεται στα 363,97 ευρώ (117% επιπλέον από τα 167 ευρώ).

Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς και φαρμακοποιούς ο λογαριασμός Απριλίου, από όλες τις εισφορές, βγαίνει στα 250,07 ευρώ -μια αύξηση της τάξης του 50% σχετικά με τα 167 ευρώ της ελάχιστης εισφοράς που έδιναν ως τώρα.

Οι επιβαρύνσεις σε… «πενηνταράκια»

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» τον Απρίλιο οι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τα εξής:

     1.- Η ελάχιστη κατώτατη εισφορά σύνταξης, περίθαλψης και ανεργίας για όσους έχουν 5 και άνω έτη στο επάγγελμά τους, αυξάνεται από τα 167 ευρώ που είναι τώρα στα 185 ευρώ το μήνα. Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αλλαγή της ελάχιστης βάσης υπολογισμού των εισφορών με τον νέο κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Στο τρέχον ειδοποιητήριο που έχουν πάρει και πρέπει να πληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου, οι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι (άνω 5ετίας) γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί και δικηγόροι έχουν να καταβάλουν την παλιά ελάχιστη εισφορά των 167 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2019. Στις επόμενες μέρες θα πάρουν το νέο ειδοποιητήριο που θα ισχύει για τις εισφορές μηνός Φεβρουαρίου και των επόμενων του 2019, που θα έχει τη νέα ελάχιστη εισφορά στα 185 ευρώ γιατί είναι υπολογισμένη με τον νέο κατώτατο μισθό των 650 ευρώ.

     2.- Καθιερώνεται η τρέχουσα εισφορά από 1ης/1/2019 για την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ, γιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών και δικηγόρων, η οποία υπολογίζεται ενιαία για όλους ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, με ποσοστά 4% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού για τον κλάδο εφάπαξ που έχουν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί και 11% για τον κλάδο επικουρικής και εφάπαξ που έχουν οι μηχανικοί και οι δικηγόροι. Τα πρώτα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν χθες και περιλαμβάνουν για τους μεν μηχανικούς και δικηγόρους τις τρέχουσες εισφορές των δύο πρώτων μηνών του 2019 με 64,47 ευρώ για τον Ιανουάριο που ο κατώτατος μισθός ήταν 586 ευρώ (586,08×11%=64,47) και με 71,5 ευρώ για τον Φεβρουάριο που ο μισθός πήγε στα 650 ευρώ (650×11%=71,5). Το συνολικό ποσό για τις εισφορές διμήνου είναι 135,97 ευρώ για τους μηχανικούς και δικηγόρους και θα πρέπει να πληρωθεί ως 12 Απριλίου. Για, δε, τους γιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν μόνον κλάδο εφάπαξ, θα πληρώσουν 23,44 ευρώ για τον Ιανουάριο (586,08×4%=23,44) και 26 ευρώ για τον Φεβρουάριο (650×4%=26), δηλαδή 49,45 ευρώ για το πρώτο δίμηνο, με προθεσμία ως 12 Απριλίου.

     3.- Ξεκινούν να καταβάλλονται σε 36 δόσεις, οι αναδρομικές εισφορές για επικουρική και εφάπαξ των ετών 2017 και 2018. Ετσι, οι μεν μηχανικοί και δικηγόροι θα πληρώσουν την πρώτη από τις 36 δόσεις με την αναδρομική εισφορά του 2017 με ποσό 21,49 ευρώ και την πρώτη από τις 36 δόσεις με την αναδρομική εισφορά του 2018, που είναι άλλα 21,49 ευρώ, δηλαδή συνολικά 43 ευρώ, πέραν των τρεχουσών εισφορών. Αντίστοιχα, γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν να πληρώσουν την πρώτη από τις 36 δόσεις της αναδρομικής εισφοράς για τον κλάδο εφάπαξ του 2017 με ποσό 7,81 ευρώ και την πρώτη από 36 δόσεις με την οφειλόμενη εισφορά του 2018,που είναι άλλα 7,81 ευρώ, δηλαδή 15,62 ευρώ για τις δύο δόσεις. Προθεσμία πληρωμής και για τις παλιές εισφορές είναι η 12η Απριλίου.

Τα ελάχιστα ποσά

Στο συνολικό πακέτο πληρωμής τους λοιπόν οι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι άνω 5ετίας του ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΑΥ και Ταμείου Νομικών έχουν στο λογαριασμό του Απριλίου τα εξής ελάχιστα ποσά:

  •  363,97 ευρώ οι μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, με τα 185 ευρώ για την κύρια ασφάλιση ΕΦΚΑ, τα 135,97 για επικουρική και εφάπαξ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και τα 43 ευρώ των αναδρομικών εισφορών 2017 και 2018 στο ΕΤΕΑΕΠ.
  •  250,07 ευρώ οι γιατροί και φαρμακοποιοί με τα 185 ευρώ ελάχιστη εισφορά για κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, τα 49,45 ευρώ για τις εισφορές εφάπαξ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στο ΕΤΕΑΕΠ και τα 15,62 ευρώ των δόσεων για τις χρωστούμενες εισφορές των ετών 2017 και 2018.

Μέχρι σήμερα, όλοι πλήρωναν το ελάχιστο ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη με 167 ευρώ το μήνα, χωρίς επιβάρυνση για επικουρικό και εφάπαξ γιατί ήταν αδύνατο να τις βγάλει το ΕΤΕΑΕΠ.

Τον Απρίλιο τα 167 ευρώ γίνονται 363,97 ευρώ για τους μηχανικούς και δικηγόρους, με αύξηση της τάξης του 117%, ενώ για τους γιατρούς και φαρμακοποιούς, εκεί που έδιναν τα 167 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 250 ευρώ με αύξηση 49,7%.

Η επιβάρυνση αυτή θα είναι μικρότερη από τον μεθεπόμενο μήνα, γιατί τώρα χρεώθηκαν σε μια πληρωμή οι εισφορές επικουρικής και εφάπαξ των δύο μηνών του 2019, ενώ στις επόμενες πληρωμές θα έχουν τη μηνιαία εισφορά και τις δόσεις των προηγούμενων ετών.

Από τον Μάιο

Από τον μεθεπόμενο μήνα (Μάιο) οι μηχανικοί και δικηγόροι θα έχουν τις τακτικές μηνιαίες εισφορές κύριας ασφάλισης με ελάχιστο ποσό τα 185 ευρώ, την τρέχουσα μηνιαία εισφορά επικουρικής και εφάπαξ με 71,5 ευρώ και τα 43 ευρώ από τις χρωστούμενες δόσεις του 2017 και 2018. Το συνολικό πακέτο εισφορών τους θα είναι κατ’ ελάχιστο στα 299,5 ευρώ, ενώ γιατροί και φαρμακοποιοί θα έχουν τα 185 ευρώ της ελάχιστης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, τα 26 ευρώ της τακτικής μηνιαίας εισφοράς για εφάπαξ και τα 15,62 ευρώ των δόσεων του 2017 και 2018, με το συνολικό πακέτο εισφορών να ξεκινά από τα 226,62 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here