Ποια καταστήματα λειτουργούν κανονικά την Καθαρά Δευτέρα

0
11
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs
Áíïé÷ôÞ ç øáñáãïñÜ ôçò Âáñâáêåßïõ ÁãïñÜò ôçñþíôáò ôçí ðáñáäïóéáêÞ "ïëïíõ÷ôßá" ôçí ôåëåõôáßá ÊõñéáêÞ ôçò ÁðïêñéÜò ç ôçò Âáñâáêåßïõ ðñïêåéìÝíïõ íá åîõðçñåôçèïýí ïé êáôáíáëùôÝò ãéá ôï Óáñáêïóôéáíü ôñáðÝæé, ôçí ÊõñéáêÞ 10 Ìáñôßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ανοιχτά έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας θα παραμείνουν τα αρτοποιεία, προκειμένου να διαθέσουν την παραδοσιακή λαγάνα.

Επίσης, πέρα από τα αρτοποιεία, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα οι λαϊκές αγορές, τα μίνι μάρκετ και τα ιχθυοπωλεία.

Εξάλλου, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής είναι ανοικτή και η Βαρβάκειος αγορά, με τους πολίτες να μπορούν να αγοράσουν φρέσκα κρέατα και θαλασσινά, αλλά και να γευτούν νοστιμιές από τις ψησταριές που μπαίνουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα στην αγορά.

Η αγορά του Ρέντη θα είναι ανοικτή έως και το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn