Επιμελητήριο | Ημερίδα για το Πελοπόννησος 2014-2020

0
21
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και με βάση τη νέα προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη οι Στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) αφορούν την Απασχόληση, την Κοινωνική Συνοχή και τη Διατήρηση των πόρων. Με τους στόχους αυτούς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες σε συγκεκριμένα χωρικά επίπεδα εστιάζοντας στη «φέρουσα ικανότητα» και στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους Χωρικών Ενοτήτων.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) διακρίνονται από πλευράς εργαλείων χρηματοδότησης σε:

Α) ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και

Β) ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές (όπως η  Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων – ΤΑΠΤΟΚ και οι λοιπές ΟΧΕ).

Αναφορικά με το Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 εφαρμόζονται ήδη δύο (2) εγκεκριμένες Στρατηγικές ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και μία (1) Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων – ΤΑΠΤΟΚ.  Ταυτόχρονα τελεί υπό αξιολόγηση στην Υπηρεσία μας μία (1) Στρατηγική ΟΧΕ για την περιοχή της Μάνης. Συμπληρωματικά με τα προηγούμενα εφαρμόζονται τρεις (3) Στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ / Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα (ΠΑΑ 2014 – 2020) για το σύνολο σχεδόν της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μετά την πρόσφατη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 προβλέπεται η δυνατότητα και νέας Στρατηγικής ΟΧΕ κατόπιν σχετικής Μελέτης. Η Υπηρεσία μας προχώρησε ταχύτατα στην ανάθεση της εν λόγω Μελέτης και η μέχρι σήμερα εκπόνησή της έχει δώσει τα πρώτα αποτελέσματα για την σκοπιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής μιας νέας Στρατηγικής ΟΧΕ στην καταλληλότερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Προκειμένου λοιπόν να σας παρουσιάσουμε τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, τον σχεδιασμό που προκύπτει για την συνέχεια και να συζητήσουμε τα όποια επιμέρους θέματα παρουσιάζονται, σας καλούμε σε Ενημερωτική Ημερίδα την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο Επιμελητήριο Κορινθίας (ΕΡΜΟΥ 2, Τ. Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ). Στην Ημερίδα δύνανται να παρευρεθούν και Υπηρεσιακοί παράγοντες και εξωτερικοί Σύμβουλοι – Συνεργάτες των Φορέων σας.

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω απαιτηθεί.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn