Πρόταση Σταυρέλη για καταδυτικά πάρκα στην Κόρινθο!

0
52

Επιχειρηματικό Σχέδιο που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και διεύρυνση του Καταδυτικού Τουρισμού στο Δήμο Κορινθίων, μίας εναλλακτικής μορφής τουρισμού,ανέπτυξε χθες σε συνέντευξη τύπου ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων κ.Νίκος Σταυρέλης.

Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής είναι η υποβρύχια περιήγηση σε προστατευμένους υποθαλάσσιους χώρους, καταδυτικά πάρκα και υποβρύχια μουσεία, που επιλέγουν οι επισκέπτες-τουρίστες συνδυάζοντας τις διακοπές τους με ατομικές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο εξοπλισμό και τεχνικές, καθώς και η εκμάθηση ή η καθοδήγηση κατάδυσης με σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού με τους ζώντες οργανισμούς και την υποθαλάσσια γεωμορφολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών.

Σκοπός της πρότασης

Να παρουσιαστούν ενδεικτικά, νέα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα και νέες τουριστικές δράσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυνση της τουριστικής κίνησης.

Να παρουσιαστεί και να επισημανθεί, πως η προσεκτική αξιοποίηση του Υποθαλάσσιου Φυσικού & Αρχαιολογικού πλούτου που διαθέτει ο Κορινθιακός και ο Σαρωνικός Κόλπος, μπορεί να αποτελέσει έναυσμα και κίνητρο για την προσέλκυση Επισκεπτών/Τουριστών με διαφορετικές απαιτήσεις και εισοδήματα.

Να προταθεί, συζητηθεί αλλά και να διερευνηθεί η προοπτική για τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων (π.χ. Blue Growth και Horizon 2020).

Η ανάπτυξη συνεργασιών του Φορέα/Σχήματος που θα δημιουργηθεί, με διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, Deutsche Welle, National Geographic, BBC), οι οποίοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη κοινών έργων (Projects).

Στόχος της πρότασης

Η ανάπτυξη χερσαίων και υποθαλάσσιων χώρων με θεματική ταυτότητα, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πυρήνες αναψυχής και εκπαίδευσης.

Να αναμορφωθεί η υπάρχουσα τουριστική αντίληψη για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού και του Σαρωνικού κόλπου.

Τόπος ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Οι χερσαίες και θαλάσσιες υποδομές στο Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορεί να αναπτυχθούν γεωγραφικά στο Κορινθιακό κόλπο στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου και στο Σαρωνικό κόλπο στις περιοχές Λυχναρίου Κατακαλίου, Αλμυρής και Κόρφου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

-Ο ΒΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ο βυθός του Κορινθιακού και του Σαρωνικού Κόλπου έχει αξιόλογο κάλλος, εντυπωσιακά είδη πανίδας και πλούσια χλωρίδα.

Έχει βραχώδη βυθό, ενδιαφέρουσα γεωλογική μορφολογία και ιστορικότητα περιοχής, τα οποία είναι σημεία έλξης για επισκέπτες/τουρίστες που ασχολούνται με τις καταδύσεις.

Προσφέρεται για καταδύσεις για περισσότερο από οκτώ (8) μήνες ετησίως.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, ως τοποθεσία, λόγω της συνεχούς ανάγκης της Παγκόσμιας Επιστημονικής Κοινότητας, να κατανοήσει την τάφρο του Κορινθιακού Κόλπου (Έρευνες & Δημοσιεύσεις).

Ο Κορινθιακός Κόλπος μαζί με τις λίμνες Malawi και Tanganyika (Αφρική), κόλπο του Suez (Ερυθρά Θάλασσα), τη λίμνη Baikal (Ανατολική Σιβηρία) και την λεκάνη Woodlark (Ειρηνικός) αποτελούν τις πιο διάσημες και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως τάφρους του κόσμου.

Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ο επισκέπτης/τουρίστας που ασχολείται με καταδύσεις διακρίνεται από υψηλή οικονομική απόδοση. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) είναι μεγαλύτερη από 646 €.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Πόντιση αρχαίων αντικειμένων (miniatures).

Ενδεικτικά: τμήματα από Κορινθιακή Τριήρη, Βυζαντινό Δρόμωνα, Σαρκοφάγους, Χελάνδιον.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 40 m

Ο επισκέπτης ενημερώνεται για την ιστορία των υποβρύχιων ιστορικών αντικειμένων.

Μπορεί να συμμετέχει σε υποβρύχιες δραστηριότητες εντοπισμού, καθαρισμού, φωτογράφησης και χαρτογράφησης των αντικειμένων.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

Ο επισκέπτης αυτοδύτης μπορεί να αγοράσει από το πωλητήριο αναμνηστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την θεματική ταυτότητα του καταδυτικού σημείου.

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (Κτιριακή)

Σημείο Υποδοχής Επισκεπτών, Αίθουσα Σεμιναρίων, Πωλητήριο.