Βόμβα Σταυρέλη | Φωτογραφικοί διαγωνισμοί στον δήμο Κορίνθου;

0
3

Ο Νίκος Σταυρέλης προχώρησε σήμερα σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία, φωτογραφίζοντας διαγωνισμούς από τον δήμο Κορινθίων.

Οπως αποδεικνύει οι διαγωνισμοί δείχνουν συγκεκριμένο προμηθευτή του δήμου, που πολλές φορές έχει απασχολήσει την δημοσιότητα.

Η καταγγελία αυτή του Νίκου Σταυρέλη αναμένεται να δημιουργήσει πολύ σοβαρή συζήτηση και να έχει μεγάλες προεκτάσεις.

Διαβάστε τι γράφει αναλυτικά:

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΟΡΟΙ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!!!!!

Με αφορμή καταγγελία από επαγγελματία της πόλης μας για τους διαγωνισμούς προμηθειών του Δήμου ερεύνησα το θέμα μέσω του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαπίστωσα τα εξής:
Σε διαγωνισμούς συγκεκριμένων προμηθειών (αναφέρομαι παρακάτω) που όλως τυχαίως το αποτέλεσμα κατακυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή σε ένα και μοναδικό συμμετέχοντα προμηθευτή, στους όρους διακήρυξης περιλαμβάνεται η προσκόμιση , πέραν των άλλων, και των εξής δικαιολογητικών
α)Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης σε ποσοστό 100% του προϋπολογισμού της προμήθειας (ακατανόητο σε τί μπορεί να χρησιμεύσει αυτή η βεβαίωση!!!!)
β)Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών ύψους τουλάχιστον 100% του ποσού της σύμβασης μόνον για τα υπό προμήθεια είδη, για κάθε έτος ή 200% αν λειτουργούν λιγότερο διάστημα !!!!!!!!!
γ)Κατάλογος παραδόσεων τη τελευταία τριετία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
Σημειώνω ότι αυτοί οι όροι δεν προβλέπονται υποχρεωτικά από διάταξη νόμου. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ισχυριστεί η Δημοτική Αρχή ότι μας το επιβάλει ο νόμος.Είναι προαιρετικοί και τους θέτει για συγκεκριμένους λόγους η Οικονομική Επιτροπή.
Εξάλλου δεν τίθενται σε όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς προμηθειών του Δήμου.Από την έρευνα διαπίστωσα ότι δεν έχουν τεθεί τέτοιας φύσεως όροι τη τελευταία διετία για τις εξής προμήθειες και σωστά δε τέθηκαν:
1)Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 237.000 € (Α.Μ. 2/17)
2)Μεταφορά προδιαλεγμένων υλικών 150.000 €
3)Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 52.622 € (Α.Μ. 63/17)
4)Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 50.000 € (2017)
5)Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 70.000 € (2017)
6)Προμήθεια γραφικής ύλης 53.000 € (2017)
7)Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 180.000 € (Α.Μ. 13/2017)
8)Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος 40.000 € (2017)
9)Προμήθεια πετρελαιοειδών 1.069.000 € (2017)
10)Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων και πλακόστρωσης πεζοδρομίων 191.300 € (2018)
11)Προμήθεια ασφαλτομίγματος 67.000 € (2018)
12)Προμήθεια ΜΑΠ 50.000 € (2018)
13)Προμήθεια αδρανών υλικών 50.000 € (2018)
14)Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 620.000 € (2018)

Αντίθετα έχουν τεθεί τέτοιοι όροι στις εξής προμήθειες:
1)Προμήθεια τροφίμων 466.500 € (2017) (εδώ έχουν τεθεί και φωτογραφικές διατάξεις)
2)Προμήθεια τροφίμων , ειδών παντοπωλείου, γάλακτος εργαζομένων και έτοιμων γευμάτων μουσικού σχολείου 755.000 € (2018)
3)Προμήθεια απορρυπαντικών για το πρόγραμμα απόρων ΤΕΒΑ 180.000 € (2018)
Αποτέλεσμα των όρων αυτών είναι να αποκλείεται πολύ μεγάλος αριθμός επαγγελματιών και επιχειρηματιών της πόλης μας και του Νομού μας, να μη γίνεται καν ανταγωνισμός προς το συμφέρον του Δήμου και των συνδημοτών και το αποτέλεσμα να κατακυρώνεται σε μία επιχείρηση
Τα συμπεράσματα πλέον στους συμπολίτες μας.

Ενδεικτικά σημειώνω ότι επιχείρηση με απορρυπαντικά και υλικά καθαριότητας έχει δώσει πριν το 2017 τιμές κατά 48% μικρότερες του προϋπολογισμού, ενώ οι μετέπειτα συμβάσεις με μία συμμετέχουσα επιχείρηση έχουν εκπτώσεις κάτω του 1%,

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά , αύριο 21/12/2018 διενεργείται διαγωνισμός πλειοδοτικός για την εκμίσθωση προς τουριστική αξιοποίηση των παλιών δημοτικών σφαγείων. Και εδώ έχουν τεθεί παρόμοιας φύσεως όροι και ακόμα χειρότεροι. Εύχομαι να διαψευστούν οι φόβοι μας ότι κάτι δεν πάει καλά.Άλλωστε το θέμα αυτό έχει και ιστορία πριν μερικούς μήνες και δικαστική διένεξη, που ακόμα δεν μάθαμε τη τύχη της.