Ημερίδα | Η Κόρινθος πόλη που…μαθαίνει…!

0
116
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

«Οι πόλεις που μαθαίνουν» (“Learning cities”) είναι ένα πρόγραμμα της UNESCO, στο οποίο αξιοποιείται η ολιστική και η Διά Βίου θεώρηση των διαφορετικών φορέων εκπαίδευσης και μάθησης μιας πόλης. Πρόσφατα άρχισαν συζητήσεις για συνεργασία μεταξύ ελληνικών πόλεων που μαθαίνουν με την ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Η Ημερίδα «Η Κόρινθος που Μαθαίνει», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2018, έρχεται να αξιοποιήσει τα προαναφερθέντα προς όφελος και της Κορίνθου. Αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης προηγούμενης Ημερίδας με θέμα «Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία. Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, ενίσχυσης και δικτύωσης», που διοργάνωσε η Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης (ΜΜΠΠΕ) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εκπαιδευτική Πολιτική. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΤΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων» και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου Κορινθίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2018.
Η Ημερίδα «Η Κόρινθος που Μαθαίνει» διευρύνει τη συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τον Δήμο Κορινθίων. Βασικός στόχος της είναι η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν». Η ένταξη αυτή διευκολύνει ελληνικές και διεθνείς συνέργειες και δικτυώσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη, στην ανάδειξη και την αξιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης.

Τελικοί στόχοι της ημερίδας είναι:

1. Η ανταλλαγή καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης και μάθησης από «Πόλεις που μαθαίνουν»
2. Η καλύτερη σύνδεση και συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον Δήμο Κορινθίων
3. Η ανάδειξη σημαντικών δραστηριοτήτων φορέων εκπαίδευσης, μάθησης και τουριστικής ανάπτυξης της Κορίνθου
4. Η προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Δίκτυο «Οι πόλεις που μαθαίνουν»

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn