Αυξημένου κόστους η νέα ΚΑΠ για τους αγρότες

0
40
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Την άποψη πως ο σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ θα αυξήσει τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος και τη γραφειοκρατία τόσο για τους δικαιούχους αγρότες όσο και για τις εθνικές διοικήσεις, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, αναφερόμενος στις νέες νομοθετικές προτάσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ο κ. Κασίμης συμμετέχοντας ως κεντρικός ομιλητής σε τρία συνέδρια κατά σειρά σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Λάρισα τις περασμένες μέρες, επισήμανε τα δυο οριζόντια ζητήματα τα οποία θα επηρεάσουν την αγροτική πολιτική μετά το 2020 και αφορούν στον μειωμένο προϋπολογισμό της ΚΑΠ και στη νέα αρχιτεκτονική σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής μετά το 2020.

Στις παρεμβάσεις του ο κ. Κασίμης επισήμανε τα δυο οριζόντια ζητήματα τα οποία θα επηρεάσουν την αγροτική πολιτική μετά το 2020 και αφορούν στον μειωμένο προϋπολογισμό της ΚΑΠ και στη νέα αρχιτεκτονική σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής μετά το 2020.

Ειδικότερα έκανε αναφορά στη θέση της Χώρας για έναν ικανοποιητικό προϋπολογισμό απαραίτητο προκειμένου να υποστηρίξει τις νέες προκλήσεις και αυξημένες φιλοδοξίες για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλεια κλπ. Επίσης αναφέρθηκε στη θέση της χώρας μας κατά της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων σημειώνοντας ότι μια ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος θα απειλούσε την βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Υπογράμμισε στις παρεμβάσεις του, τις ελληνικές ανησυχίες για τις νέες νομοθετικές προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) οι οποίες μεταξύ άλλων σχετίζονται με:
-τη νέα αρχιτεκτονική και ειδικότερα το νέο μοντέλο παράδοσης το οποίο οδηγεί σε αυξημένο βαθμό επικουρικότητας για τα κράτη μέλη γεγονός που πιθανά θα «υπονομεύσει» τον κοινό χαρακτήρα της ΚΑΠ,
-τη χρήση δεικτών στη βάση των οποίων θα αξιολογηθεί όλη η εφαρμογή της ΚΑΠ,
-την προτεινόμενη ενισχυμένη αιρεσιμότητα, η οποία πιστεύεται ότι θα αυξήσει τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος και τη γραφειοκρατία τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις εθνικές διοικήσεις,
-την ανάγκη πρόβλεψης ικανοποιητικής μεταβατικής περιόδου εφαρμογής της νέας πολιτικής.

Ο κ. Κασίμης επισήμανε την ανάγκη για την κατάλληλη διοικητική προετοιμασία για την αποτελεσματική υλοποίηση της νέας ΚΑΠ αλλά και την αναγκαία αλλαγή της παραγωγικής κουλτούρας με στόχο μια γεωργία έξυπνη, σύγχρονη και ανθεκτική, με υψηλότερες φιλοδοξίες για το κλίμα και το περιβάλλον με ενίσχυση της έρευνας και έμφαση στην καινοτομία και στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Αναφέρθηκε τέλος, στο «Σχέδιο Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη» το οποίο έχει συνταχθεί ως υποχρέωση της χώρας και έχει υιοθετηθεί από τους θεσμούς. Το Σχέδιο αυτό έχει ως κεντρικούς στόχους την αειφόρο παραγωγή ποιοτικών, υγιεινών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων, αποτελεί δε στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας με τον οποίο θα πρέπει να «συνδεθεί» και το νέο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ μετά το 2020.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn