Οχι άλλη επιβάρυνση του Κορινθιακού κόλπου

0
81

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) συζητώντας το θέμα που αφορά στην αδειοδότηση εγκατάστασης νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων στις θέσεις: “Πρασούδι”, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD Α.Ε.» (δυναμικότητας 150 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων) και “Μαύρο Όρος”, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας της ίδιας εταιρείας (δυναμικότητας 310 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων), καθώς και της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας 665 MW στην Αντίκυρα Βοιωτίας που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 744/2018 απόφαση της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) χορηγεί νέα άδεια στον όμιλο Μυτιληναίου και λαμβάνοντας υπόψη του τη σημερινή κατάσταση συνολικά του οικοσυστήματος (θαλάσσιου και χερσαίου), καθώς και την πρόσφατη απόφαση ένταξής του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000, αποφασίζει ότι:

α) Η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου έχει δεχθεί σημαντικά φορτία ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αλλοιώσεων τα οποία έχουν υποβαθμίσει συνολικά το οικοσύστημα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ένταξη του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 πρέπει να γίνει η αφορμή για να αναστρέψουμε τις ζημιές που έχουν γίνει και όχι να προσθέσουμε νέες.