ΟΑΕΔ | Προκήρυξη για πρόσληψη 5.500 πτυχιούχων στο Δημόσιο

0
18

Αποδοχές ανάλογες  με αυτές που λαμβάνουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι στο δημόσιο θα λάβουν για ένα χρόνο 5.500 άνεργοι επιστήμονες που θα προσληφθούν στο δημόσιο και σε εποπτευόμενους φορείς του  με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

Οι άνεργοι επιστήμονες θα προσληφθούν μέσω  προγράμματος του ΟΑΕΔ, η  προκήρυξη του οποίου αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα ,ενώ την όλη διαδικασία  επιλογής των ανέργων πτυχιούχων θα εποπτεύει το ΑΣΕΠ όσον αφορά τη  νομιμότητα και την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις κατανομής ανά υπουργείο

Με βάση συγκεκριμένα  κριτήρια (χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας, ετήσιο οικογενειακό η  ατομικό εισόδημα, ιδιότητα δικαιούχου ΚΕΑ, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι ) που καθόρισε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας , το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αφορά την πρόσληψη για 12 μήνες 5.500 πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας 22-29 ετών.

Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν για ένα χρόνο στο δημόσιο και σε εποπτευόμενους φορείς (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υγείας κλπ), και θα  λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές ανάλογες με αυτές ενός νεοπροσλαμβανόμενου μόνιμου πτυχιούχου υπαλλήλου στο δημόσιο.

Έτσι οι μεν πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα λαμβάνουν από 990-1090 ευρώ μεικτά το μήνα, ενώ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ 1040-1140 μεικτά το μήνα.

Οσοι από τους προσληφθέντες έχουν μεταπτυχιακό τίτλο  η διδακτορικό δίπλωμα θα λαμβάνουν επιπλέον 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα..

Η επιλογή  των 5.500 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ θα προέρχεται από  125 συνολικά ειδικότητες ,όπως αγγλικής φιλολογίας,αγρονόμων τοπογράφων, αρχιτεκτόνων, μεταφραστών ,κλινικών ψυχολόγων, δασκάλων, δασολόγων, δασοπόνων, δημόσιας υγείας, γυμναστών, φιλολογίας, χημικών, πληροφορικής, γεωπόνων, βιολόγων, επικοινωνίας, ιστορίας κλπ.

Οι 5.500 θέσεις θα κατανεμηθούν ανά Υπουργείο ως εξής:

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32 θέσεις, Εσωτερικών 60 θέσεις, Εργασίας 2.612 θέσεις, Πολιτισμού 461 θέσεις, Τουρισμού 110 θέσεις, Υγείας 1.000 θέσεις, Ναυτιλίας 12 θέσεις, Οικονομίας 230 θέσεις, Παιδείας 30 και Περιβάλλοντος 652 θέσεις.