Streetlife

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου

Σήμερα  Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων στο Δημαρχιακό Κατάστημα  με τα 57 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επί αιτήσεως Παπαθανασόπουλου Γεώργιου, περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0612048 που βρίσκεται στα Ο.Τ. 808, 809 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου.
 2. Αίτημα Παπαϊωάννου Ευάγγελου για κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 12-14
 3. Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες
 4. Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες σε δημοτικούς χώρους για έως τέσσερις μήνες
 5. Έκδοση κανονιστικής απόφασης εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κορινθίων
 6. Τροποποίηση της 112/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 7. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε μονάδα της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στη θέση «ΚΕΣΙΜΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων
 8. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε βιομηχανικό κτίριο στη θέση «ΚΡΗΤΙΚΑ» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε μονάδα του Γεωργίου Μ. Βαρβιτσιώτη στη θέση «Αγία Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου
 10. -Αίτημα Ρωξάνης Σπηλιοπούλου για άδεια διέλευσης οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου
 11. Αίτημα για χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην Ανδρ. Παπανδρέου 96.
 12. Αίτημα Αλεξοπούλου Ανδριανής και Κατσούλα Γεώργιου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 815 του σχεδίου πόλεως περιοχής  Μπαθαρίστρα – Δέλτα.
 13. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 14. -Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύνατους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους,  μονογονεϊκές οικογένειες και  μακροχρόνια άνεργους
 15. -Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 16. -Έγκριση της αριθμ. 115/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκρισης απολογισμού έτους 2017
 17. -Έγκριση της αριθμ. 116/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης (3η) του προϋπολογισμού έτους  2018.
 18. Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιΐα Δ.Ε. Σολυγείας»
 19. Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 20. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. Σολυγείας)
 21. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. Τενέας)
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου Δ. Κορινθίων»
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής»
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση –Διαμόρφωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννη»
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ομάδα Γ΄»
 28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου»
 29. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2018
 30. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
 31. Δέσμευση πιστώσεων στο Προϋπολογισμό 2019 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
 32. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση μνήμης για την 17η Νοεμβρίου που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου.
 33. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας  Κορινθίας στα πλαίσια του 9ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου θηλασμού.
 34. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
 35. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ΡΑΛΛΥ Κορίνθου της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας. (ΑΛΑΚ)
 36. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του κ. Θεοδόση Τάσιου με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Κορινθίας.
 37. Συμμετοχή του Δήμου στο διήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» με θέμα  Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης  Αποβλήτων και η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων, στο Μυστρά την 24-25 Οκτωβρίου 2018.
 38. Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση & Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» που θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι από 25-27/10/2018
 39. Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2018
 40. Χορήγηση άδειας μεταφοράς  νερού σε υδροπωλητές – κατόχους βυτιοφόρων αυτοκινήτων
 41. Ονοματοδοσία οδών του σχεδίου πόλης στην περιοχή  ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ
 42. -Επιχορήγηση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου Κορινθίας
 43. -Επιχορήγηση του Πνευματικού & Πολιτιστικού Κέντρου Λεχαίου
 44. Επιχορήγηση της Θεατρικής Σκηνής Κορίνθου «ΑΝΕΜΗ»
 45. Επιχορήγηση  του Αθλητικού Συλλόγου ΣΙΣΥΦΟΣ
 46. Επιχορήγηση του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορίνθου (ΚΑΟΚ)
 47. Επιχορήγηση της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ  Άσσου – Λεχαίου  2004
 48. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας.
 49. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης
 50. Διαγραφή οφειλών –προσαυξήσεων
 51. Αίτημα σπουδάστριας  Πίπιλου Διονυσίας, για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 52. Αίτημα σπουδάστριας Φόρτη Παρασκευή για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 53. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για το ταξίδι στο Μαλίκι-Αλβανίας
 54. Έγκριση του 4ου λογαριασμού  της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου
 55. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 56. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις του Δημάρχου
 57. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
Exit mobile version