Στειρότητα με αιτία τα κονδυλώματα | (hpv υπογονιμότητα)

0
513

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μια προσφορά του Πολυιατρείου L-Medical Λουτρακίου

Γράφει ο Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικευμένος στους Υπερήχους
Επιστημονικά υπεύθυνος του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος του Πολυιατρείου L.Medical Λουτρακίου.

Όπως ευρύτερα είναι γνωστό, ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) που δημιουργεί κονδυλώματα στο τράχηλο της γυναίκας είναι η πιο κοινή σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος σε άνδρες και γυναίκες.

Ακριβή στοιχεία σχετικά με την παρουσία, τον μηχανισμό μόλυνσης και την κλινική σημασία του HPV στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα στο σπέρμα δεν είναι διαθέσιμα. Όμως υπάρχουν βιβλιογραφικές ενδείξεις ότι η ενεργός μόλυνση του άνδρα με παρουσία ιού κονδυλώματος στο σπέρμα προκαλεί μείωση του ανδρικού παράγοντα.

Η συχνότητα της μόλυνσης του σπέρματος από τον ιό HPV βρέθηκε:
α) σε ασθενείς με κονδυλώματα γεννητικών οργάνων 53,8%
β) σε περιπτώσεις μόλυσης των συντρόφων 40,9%,
γ) σε στείρους ασθενείς 10,2% και
δ) σε υπογόνιμα ζευγάρια 2,2%

Σε μελέτες, φαίνεται ότι στον άνδρα, ο HPV μπορεί να μολύνει το ανθρώπινο σπέρμα. Ο ιός συνδέεται  με την μεμβράνη του σπέρματος και μεταφράζει την  ισημερινή περιοχή στην κεφαλή του σπερματοζωαρίου δια μέσου της αλληλεπίδρασης μεταξύ της πρωτεΐνης του καψιδίου του ιού και της μεμβράνης του σπέρματος.

Σπέρμα που τα γονίδια του έχουν μεταφραστεί από τις πρωτεΐνες HPV είναι ικανό να διαπεράσει το ωοθυλάκιο και να μεταφέρει τον ιό στο ωάριο, όπου τα ιογενή γονίδια στη συνέχεια ενεργοποιούνται και μεταγράφονται. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για τον ιό HPV και να τον μεταφέρει στα ωάρια. Έτσι, δημιουργούνται  νέες προοπτικές για το ρόλο της HPV λοίμωξης στους άνδρες και τις γυναίκες.

Επίσης, άλλες μελέτες έδειξαν ότι σε ζευγάρια με στείρωση τα οποία είχαν HPV λοίμωξη στο σπέρμα του συντρόφου, υπήρξαν υψηλά ποσοστά παρουσίας αντισπερμικών αντισωμάτων (ASA). Σε αυτούς τους ασθενείς, το σπέρμα με HPV λοίμωξη συσχετίστηκε με χαμηλότερη κινητικότητα σπέρματος, η οποία ήταν χειρότερη σε άτομα με παρουσία ASA.

Η παρουσία του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων έχει προταθεί πρόσφατα ως αιτία που έχει σημαντικό ρόλο στην ανδρική υπογονιμότητα. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι το σπέρμα που έχει HPV λοίμωξη μπορεί να είναι μακράς διαρκείας και συχνά σχετίζεται με την ύπαρξη των ASA, γεγονός που μπορεί να μειώσει περαιτέρω την ανδρική γονιμότητα.

Στείρα ζευγάρια που έχουν θετικά  αποτελέσματα για αντισπερμικά αντισώματα, θα πρέπει ενδεικτικά να εξεταστούν για παρουσία ιού HPV, ειδικά εάν είναι υποψήφιοι για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Fertil Steril. 2011 σε περιπτώσεις όπου επιλέχθηκε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, προοπτικές μελέτες σε 199 ζευγάρια έδειξαν μια ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ποσοστού απώλειας εγκυμοσύνης (αναλογία των κυήσεων που ανιχνεύονται με β-hCG και που δεν εξελίχθηκαν πέρα από τις 20 εβδομάδες) και την θετική εξέταση HPV DNA στον άνδρα. Το ποσοστό αποβολών των υπογόνιμων ζευγαριών, σε σύγκριση με HPV αρνητικά, βρέθηκε στη μελέτη αυτή να είναι 66,7% έναντι 15%