ΣΠΟΑΚ | Οχι νέες ιχθυοκαλλιέργειες στον Κορινθιακό!

0
80

«Αδειοδότηση εγκατάστασης νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και παραγωγής ρεύματος στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.»

Το Δ.Σ του Σ.Π.Ο.Α.Κ. συζητώντας το θέμα που αφορά στην αδειοδότηση εγκατάστασης νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων στις θέσεις: “Πρασούδι”, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD Α.Ε.» (δυναμικότητας 150 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων) και “Μαύρο Όρος”, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας της ίδιας εταιρείας (δυναμικότητας 310 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων), καθώς και της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας 665 MW στην Αντίκυρα Βοιωτίας που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 744/2018 απόφαση της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) χορηγεί νέα άδεια στον όμιλο Μυτιληναίου και λαμβάνοντας υπόψη του τη σημερινή κατάσταση συνολικά του οικοσυστήματος (θαλάσσιου και χερσαίου), καθώς και την πρόσφατη απόφαση ένταξής του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000, αποφασίζει ότι:

α) Η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου έχει δεχθεί σημαντικά φορτία ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αλλοιώσεων τα οποία έχουν υποβαθμίσει συνολικά το οικοσύστημα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ένταξη του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 πρέπει να γίνει η αφορμή για να αναστρέψουμε τις ζημιές που έχουν γίνει και όχι να προσθέσουμε νέες.

β) Η οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση στα πλαίσια επενδυτικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη την προστασία του οικοσυστήματος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και δευτερευόντως τα όποια

οικονομικά κίνητρα και ιδιωτικά συμφέροντα, που σε κάθε περίπτωση οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με βάση την οποία αδειοδοτούνται.

γ) Στην παρούσα φάση και ενόψει της συγκρότησης του φορέα διαχείρισης (ΦΔΠΠ) του Κορινθιακού Κόλπου, αλλά και ολοκλήρωσης της ολιστικής περιβαλλοντικής μελέτης, που ήδη έχει αναθέσει το αρμόδιο Υπουργείο,

ΖΗΤΟΥΜΕ

από κάθε αρμόδια αρχή αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων, να παγώσουν οποιαδήποτε νέα αδειοδότηση εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας, η οποία επιβαρύνει το οικοσύστημα, έως ότου λειτουργήσει ο ΦΔΠΠ, ο οποίος στο εξής θα πρέπει να έχει την καθοριστική ευθύνη επί του θέματος.

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»