Σταυρέλης | Ετσι θα δώσουμε δουλειά σε Κορίνθιους

0
35

Δέσμευσή μας είναι η αξιοποίηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ) με την ανάληψη και εκτέλεση έργων από το Δήμο.

Τα έργα αφορούν συντηρήσεις σχολείων, συντηρήσεις γηπέδων, δημοτικών κτιρίων, πλατειών, ηλεκτροφωτισμού, υποδομών κλπ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται από τοπικά συνεργεία εμπειροτεχνών οικοδόμων. Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί Μητρώο Εμπειροτεχνών Εργολάβων Κορινθίων, πάσης φύσεως εργασιών:

-Μηχανήματα έργων (φορτωτές, τσάπες, φορτηγά,)

– Σιδεράδες

– Μαραγκοί

– Πλακάδες

– Οικοδόμοι

– Κτίστες

– Σοβατζίδες

– Υδραυλικοί

– Ηλεκτρολόγοι

– Ελαιοχρωματιστές

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε:

– Δίνουμε δουλειά στα ντόπια συνεργεία και στους Κορίνθιους εργαζόμενους οικοδόμους που μαστίζονται από την ανεργία.

– Δίνουμε ανάπτυξη στο τόπο μας.

– Τα χρήματα των δημοτών επιστρέφουν στους δημότες.

– Ο Δήμος παρεμβαίνει τάχιστα σε αποκαταστάσεις ζημιών, φθορών, βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικές εγκαταστάσεις