Νικολάκου | Η κοινωνία περιμένει το ΣΔΙΤ σκουπιδιών

0
15

Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνα Νικολάκου «Το έργο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας απολαμβάνει της απόλυτης αποδοχής των πολιτών»

«κ. Πατσαρίνο σταματήστε να παριστάνετε τον Πόντιο Πιλάτο»

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το έργο ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Κωνσταντίνα Νικολάκου δήλωσε:

«Το μεγάλο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αναμφισβήτητα η ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και γι’ αυτό απολαμβάνει της απόλυτης αποδοχής και στήριξης των πολιτών.

Στον αντίποδα της επιτυχίας αυτής της περιφερειακής αρχής, που σηματοδοτεί την προσδοκία, την αποφασιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία, στέκεται ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος μάταια αναζητά άλλοθι για την προσωπική ανοίκεια πολιτική στάση του.

Τον ενημερώνουμε και πάλι, όπως επανειλημμένα έχουμε πράξει, ότι το έργο το παρακολουθούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο διεθνής διαγωνισμός έχει υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τις δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό, αφενός, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της περιφερειακής αρχής προς το στελεχιακό δυναμικό της, κάτι για το οποίο δεν διακρίνεται ο κ. Πατσαρίνος, αφετέρου, το επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι υπηρεσίες προκειμένου να φέρουν εις πέρας τόσο δύσκολες αποστολές.

Η ποιότητα και η διαφάνεια του διεθνούς διαγωνισμού επίσης έχει αποδειχθεί από τις αποφάσεις του ΣΤΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και από το γεγονός ότι παρέμεινε απόλυτα ακέραιο, βιώσιμο και αξιόπιστο, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε ανοίκειες επιθέσεις από ιδιοτελή συμφέροντα. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα αποτελεί ακραίο λαϊκισμό.

Ο κ. Πατσαρίνος θα πρέπει να πάψει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο και να νίπτει τας χείρας του γιατί δήθεν δεν διαθέτει στοιχεία. Είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων, είτε πρόκειται για τεύχη δημοπράτησης, είτε πρόκειται για τη σύμβαση, ή για οτιδήποτε άλλο που αφορά οικονομοτεχνικά στοιχεία του έργου.

Ας εξηγήσει στους πολίτες γιατί ενώ είχε δημόσια δεσμευθεί ότι αν η Κυβέρνηση συμφωνήσει με το έργο θα παραιτηθεί, δεν το έχει κάνει ακόμα».